Nowe przepisy przewidują egzaminy klasyfikacyjne w indywidualnym toku nauki

Data: 18-08-2015 r.

Od 1 września 2015 r. uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ustalenie terminu egzaminu

Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie może przystąpić do niego w ustalonym terminie, może go zdawać w dodatkowym czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Jeśli w chwili ustalania terminu wiadomo, że ucznia nie będzie do ostatniego dnia zajęć – można od razu zaplanować go na termin dodatkowy.

Natomiast w przypadku ucznia, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Szczegółowe zasady oceniania, także dotyczące uczniów realizujących indywidualny tok nauki, którzy uzyskali tytuł laureata właściwego konkursu czy olimpiady, powinny być uregulowane w statucie szkoły. Uczeń powinien być oceniany i klasyfikowany zgodnie z tymi zasadami.

Forma egzaminu – pisemna i praktyczna

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Jednak egzaminy klasyfikacyjne z:

 • plastyki,
 • muzyki,
 • zajęć artystycznych,
 • zajęć technicznych,
 • informatyki,
 • zajęć komputerowych,
 • wychowania fizycznego

mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

Przykładowo: W przypadku laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują oni celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z mocy prawa. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. Jednocześnie, w przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje on z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.Nie ma konieczności przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla laureata, ponieważ powinien on automatycznie otrzymać ocenę celującą z zajęć edukacyjnych, których treści objęte były konkursem przedmiotowym.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37690 )
Array ( [docId] => 37690 )

Array ( [docId] => 37690 )