Nowe zasady sprawdzianu szóstoklasisty

Data: 01-05-2013 r.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - podpisane 25 kwietnia przez minister edukacji Krystynę Szumilas - wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku

Ponadprzedmiotowy charakter sprawdzianu szóstoklasisty zastąpi sprawdzanie wiadomości i umiejętności z przedmiotów kluczowych dla dalszej nauki - języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Znowelizowane rozporządzenie wprowadza, począwszy od roku szkolnego 2014/2015, następujące zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty:

  • podstawą przeprowadzania sprawdzianu będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia;
  • w części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych);
  • na rozwiązanie zestawu zadań w części pierwszej uczeń będzie miał 80 minut;
  • druga część sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego − do wyboru języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski; będą to tylko zadania zamknięte;
  • czas trwania drugiej części − 45 minut;
  • wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej, czyli języka obcego nowożytnego.

Łączny czas trwania egzaminu wzrośnie do 125 minut. Między obiema częściami będzie przerwa.

Przykładowe zadania sprawdzianu szóstoklasisty w informatorach CKE

Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na sprawdzianie szóstoklasisty w 2015 r., zostaną opublikowane wraz z rozwiązaniami w informatorach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Źródło: www.men.gov.pl

Krzysztof Bielski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29996 )
Array ( [docId] => 29996 )

Array ( [docId] => 29996 )