Zapoznaj rodziców uczniów z warunkami oceny sprawdzianu szóstoklasisty

Data: 15-04-2013 r.

W ubiegłym roku szkolnym rodzice szóstoklasistów w szkole społecznej w R. mieli pretensje, że nie znają zasad dotyczących oceny sprawdzianu szóstoklasisty. W tym roku dyrektor szkoły wydał zarządzenie, aby na spotkaniu z rodzicami przedstawić warunki oceny i możliwości wglądu do sprawdzianu szóstoklasisty.

W klasie VI szkoły podstawowej - w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. sprawdzian jest obowiązkowy.

Kto sprawdza prace

Prac swoich uczniów nie mogą sprawdzać i oceniać nauczyciele z danej szkoły. Robią to egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, którzy zostali powołani przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wynik sprawdzianu szóstoklasisty ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje je wraz z zaświadczeniami o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wynik sprawdzianu szóstoklasisty

Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom. Jeżeli uczeń lub jego rodzice chcą zobaczyć, jakich odpowiedzi udzielił uczeń na zawarte w zestawie zadania, mogą złożyć w tej sprawie wniosek. Sprawdzona i oceniona praca jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r. nr 83, poz. 562, ze zm.).

Krzysztof Bielski, dyrektor szkoły


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29980 )
Array ( [docId] => 29980 )

Array ( [docId] => 29980 )