Nowości oświatowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Data: 14-08-2013 r.

Mimo wezwania Rzecznika Praw Dziecka, MEN nie zwiększy się liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Nowości oświatowe nie zmienią wymiaru zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Minister przypomina, że za wczesne wspomaganie odpowiadają również zakłady opieki zdrowotnej i ośrodki pomocy społecznej.

Nowości oświatowe, które wprowadza znowelizowana ustawa o systemie oświaty pociągają konieczność zmian w rozporządzeniu w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rzecznik Praw Dziecka zgłosił potrzebę zwiększenia liczby godzin zajęć realizowanych w placówkach odpowiedzialnych za pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zdaniem RPO obecny wymiar od 4 do 8 godzin zajęć miesięcznie nie zaspokaja potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci. MEN nie wprowadzi jednak takich zmian do rozporządzenia.

Ustawa o systemie oświaty poszerza zakres organizowanej pomocy

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty pozwala na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka również w innych formach wychowania przedszkolnego. Nowości oświatowe mają obowiązywać od 1 września 2013 r., dlatego konieczne jest szybkie znowelizowanie rozporządzenia w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka wniósł do MEN o zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia liczby godzin zajęć dla dzieci wymagających pomocy. Obecnie zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Zdaniem RPO taka liczba zajęć nie wystarcza na realizację potrzebnych działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

MEN nie wprowadzi nowości oświatowych

Minister Edukacji Narodowej nie zaprzecza, że nowości oświatowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stanowiłyby wsparcie dla dzieci i ich rodziców, ale stwierdza, że obecnie nie są one możliwe. Takie nowości oświatowe wymagają przeprowadzenia szczegółowej analizy skuteczności systemu wspomagania rozwoju dzieci, włącznie z badaniem działalności niepublicznych podmiotów, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Wspieranie rozwoju dziecka powinni być natomiast realizowane w ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i zakładami opieki zdrowotnej, które powinny zapewnić dzieciom niezbędne formy pomocy, w tym realizację zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych


Marta Wysocka,
specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30054 )
Array ( [docId] => 30054 )