Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) musi być zgodny z prawem

Data: 14-08-2013 r.

Już w wrześniu należy przedstawić uczniom i ich rodzicom wewnątrzszkolny system oceniania (WSO). Nie może w nim być zapisów, że promocję z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy uzyskali inną średnią ocen, niż ta zapisana w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Wynosi ona co najmniej 4,75.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone w statucie szkoły powinny uwzględniać przepisy rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (§ 3 ust. 4 wymienionego rozporządzenia). Tylko zapis: średnia ocen co najmniej 4,75 będzie zgodny z przepisami.

Każda szkoła powinna określić w swoim statucie szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania (§ 2 ust. 1 załącznika nr od 2 do 5f do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.).

Opracowując szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego należy uwzględnić przepisy rozporządzenia określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wskazują one, że zapewnia uczniowi:

  • otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.);
  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem uzyskanie w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (§ 22 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30056 )
Array ( [docId] => 30056 )