Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) musi być zgodny z prawem

Data: 14-08-2013 r.

Już w wrześniu należy przedstawić uczniom i ich rodzicom wewnątrzszkolny system oceniania (WSO). Nie może w nim być zapisów, że promocję z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy uzyskali inną średnią ocen, niż ta zapisana w rozporządzeniu w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów. Wynosi ona co najmniej 4,75.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określone w statucie szkoły powinny uwzględniać przepisy rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (§ 3 ust. 4 wymienionego rozporządzenia). Tylko zapis: średnia ocen co najmniej 4,75 będzie zgodny z przepisami.

Każda szkoła powinna określić w swoim statucie szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania (§ 2 ust. 1 załącznika nr od 2 do 5f do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r.).

Opracowując szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego należy uwzględnić przepisy rozporządzenia określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wskazują one, że zapewnia uczniowi:

 • otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem uzyskanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.);
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem uzyskanie w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania (§ 22 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30056 )
Array ( [docId] => 30056 )

Array ( [docId] => 30056 )