Nowy program o zdrowym żywieniu: „Owoce i warzywa”

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 06-08-2014 r.

Od 1 września 2014 r. w szkołach będzie realizowany nowy program: „Owoce i warzywa”. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało w tym celu odpowiedni akt prawny, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie o programie „Owoce w szkole".

Zmiana jest konieczna ze względu na potrzebę dostosowania przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r., które ustanawia program: "Owoce i warzywa w szkole".

Wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych, zastąpiono celem w postaci kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniów oraz wzbogacania wiedzy o pochodzeniu produktów rolnych. Działania szkół mają być ukierunkowane na uzyskanie trwałych efektów w postaci pozytywnej zmiany postaw żywieniowych uczniów.

Projekt zmienia także katalog zadań, których realizacja będzie obowiązkiem szkoły uczestniczącej w programie. Ich realizacja może, ale nie musi odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych. Ważne jednak jest to, że treść takich zajęć powinna wykraczać poza treści przewidziane w podstawie programowej.

Dyrektorzy będą składali sprawozdanie z realizacji zadań związanych z programem do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły. W myśl nowego rozporządzenia sprawozdanie będzie trzeba złożyć w terminie do 30 września roku szkolnego następującego po roku w którym realizowano program. Natomiast sprawozdanie z programu: "Owoce w szkole" należy złożyć do 31 października 2014 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2014 r.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce i warzywa w szkole".

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35452 )
Array ( [docId] => 35452 )

Array ( [docId] => 35452 )