Odroczenie obowiązku szkolnego według nowych przepisów

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 23-02-2016 r.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich. Najpierw jednak dziecko musi odbyć obowiązkowo przygotowanie przedszkolne – przewidziane dla 6-latków. Dzieci, których rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia, mogą mieć odroczony obowiązek szkolny. Taka sytuacja dotyczy także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasach I dzieci z różnych roczników

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej podejmą:

  • dzieci urodzone w 2009 r., którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
  • dzieci urodzone w 2009 r., które na wniosek rodziców będą kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017,
  • dzieci urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców jako 6-latki – zostaną zapisane do klasy I.

Odroczenie obowiązku szkolnego…

Zgodnie z nowymi regulacjami rodzice mogą do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, wystąpić do dyrektora  z wnioskiem o odroczenie rozpoczęcia przez ich dziecko nauki, pomimo osiągnięcia przez nie wieku, w którym powinno obowiązkowo pójść do szkoły. Decyzje o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły podstawowej obwodowej tego dziecka. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 

Obecnie nie ma już potrzeby załączania do  wniosku opinii poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

… dla dzieci z orzeczeniem

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zachowana została możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:

  • raz w wieku 7 lat,
  • drugi raz w wieku 8 lat dziecka.

Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 miały odroczony obowiązek szkolny

6-latek odroczony w roku szkolnym 2015/2016, może być ponownie odroczony jako 7-latek w roku szkolnym 2016/2017 – przepisy wprost nie zakazują takiego rozwiązania, jednak decyzję podejmuje dyrektor szkoły, który musi pamiętać, że nowo dodany przepis ustawy o systemie oświaty przewiduje ponowne odroczenie tylko w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38619 )
Array ( [docId] => 38619 )

Array ( [docId] => 38619 )