Pełnoletni uczeń może zastrzec swoje wyniki w nauce

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 20-03-2014 r.

Rodzice i opiekunowie prawni są informowani przez szkołę o postępach ucznia w nauce, zachowaniu i ewentualnych problemach wychowawczych. Gdy jednak uczeń jest pełnoletni, może zastrzec, aby dane te nie były udostępniane rodzicom lub jednemu z nich.

Szkoła i placówka oświatowa mają obowiązek udostępniać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o wynikach w nauce, postępach w pracy, zachowaniu, ewentualnych brakach w nauce i problemach wychowawczych. Dostęp do tych informacji jest zagwarantowany rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Jednak władza rodzicielska trwa tylko do uzyskania przez dziecko pełnoletniości, o czym stanowi art. 92 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Po osiągnięciu pełnoletności uczeń może sam decydować o sobie i zastrzec, że nie życzy sobie udzielania informacji o jego postępach w nauce matce, czy ojcu z którym nie utrzymuje kontaktu. Dyrektor szkoły powinien respektować wolę pełnoletniego ucznia.

Wanda Pakulniewicz, wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34450 )
Array ( [docId] => 34450 )

Array ( [docId] => 34450 )