Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla zdolnego ucznia

Data: 27-10-2013 r.

Przepisy, na podstawie których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna wskazują, że wsparciem należy objąć również uczniów zdolnych. Dyrektor szkoły musi podjąć działania, w tym planować szkolenia dla nauczycieli, które umożliwią takim uczniom rozwój.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom zdolnym na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozpoznanie ucznia zdolnego – zadanie dla nauczycieli

 

Uczniowie szczególnie zdolni nie muszą wyróżniać się doskonałymi wynikami w nauce i starannie wykonanymi zadaniami domowymi. Często jest odwrotnie, dlatego rozpoznanie szczególnych uzdolnień nie zawsze jest łatwe dla nauczycieli. Istnieje jednak katalog cech, na które dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne powinni zwrócić szczególną uwagę. Dla nauczycieli znamienne powinno być:
  • szybkie zapamiętywanie, doskonałe kojarzenie i rozumowanie,
  • zadawanie wielu pytań, ponadprzeciętna dociekliwość,
  • chętne wykonywanie zadań umysłowych,
  • zdolność do skupiania uwagi na jednym problemie,
  • bogata wyobraźnia,
  • chętne wyrażanie własnych opinii, wrażeń i emocji,
  • umiejętność rzeczowej obrony własnych poglądów.


Cechy te ujawniają się na wszystkich przedmiotach. Jeżeli większa liczba nauczycieli dostrzega szczególne uzdolnienia dziecka, należy poinformować o tym rodziców. Prawdopodobnie dyrektor szkoły zadba, aby dla ucznia została zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wzmacniająca rozwój zdolności.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna we współpracy z poradnią


Praca z uczniem zdolnym jest wyzwaniem dla nauczycieli. Dyrektor szkoły powinien dbać o to, by mieli możliwość podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji, jednak niezbędna jest również współpraca z poradnią, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie skuteczna, jeżeli uczniowi zostanie zapewniona kompleksowa diagnoza potencjału i uzdolnień. Profesjonalne badanie zostanie przeprowadzone w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyniki diagnozy zostaną przekazane rodzicom i rodzicom. Kolejne działania będą uzależnione od rozpoznanych zdolności.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wsparcie dla nauczycieli i rodziców

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30088 )
Array ( [docId] => 30088 )