Rezygnacja z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 27-04-2017 r.

Rodzic zrezygnował z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jego dziecku. Czy ma takie prawo?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu lub szkole jest dobrowolna. Oznacza to, iż w przypadku rezygnacji przez rodziców ze wsparcia udzielanego na terenie placówki specjaliści nie mają podstaw do podważania decyzji rodziców.

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Należy jednak w tym zakresie zadbać o udokumentowanie:

  • podjętych w placówce działań dotyczących rozpoznania potrzeb dziecka;
  • potwierdzenia przekazania informacji rodzicom o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym – w formie pisemnej o ustalonej formie pomocy, wymiarze godzin i czasie jej trwania (w sposób przyjęty w placówce, najlepiej na zasadach określonych w statucie);
  • rezygnacji rodziców z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez przedszkole lub szkołę. Optymalnym rozwiązaniem byłoby również uzyskanie informacji, czy dziecku udzielana jest niezbędna pomoc w innej placówce.

Działania w interesie dziecka

Dobrowolne korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oznacza, że rodzice mogą zrezygnować ze wsparcia udzielanego przez szkołę. Jednak wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej powinno być realizowane w interesie dziecka. Jeśli w ocenie szkoły rodzice niewłaściwie sprawują opiekę nad dzieckiem, nie biorą pod uwagę potrzeb dziecka i odmawiają współpracy ze szkołą, możliwe jest rozważenie skierowania wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.

Rezygnacja z korzystania z pomocy w określonej formie nie powinna wpływać na działania nauczycieli wobec dziecka podczas ich bieżącej pracy, tj. indywidualizacji pracy z dzieckiem.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40301 )
Array ( [docId] => 40301 )

Array ( [docId] => 40301 )