Rozwiązywanie konfliktów – wskazówki dla nauczycieli i dyrektora szkoły

Data: 18-11-2013 r.

Konflikty są często występującym zjawiskiem w szkole. Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie wsparcia i pomocy w ich rozwiązywaniu, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców. W niniejszym artykule przedstawiono wskazówki dla dyrektora szkoły oraz dla nauczycieli, którzy muszą poradzić sobie z sytuacją konfliktową.

Konflikty, których rozwiązanie może być trudne dla nauczycieli i dyrektora szkoły zwykle dotyczą sytuacji, w których dochodzi do starcia się ze sobą dwóch lub więcej odmiennych racji czy stanowisk, przy czym żadnego z nich nie można bez dokładnego zbadania sytuacji uznać za niewłaściwe czy błędne. W takich sytuacjach dyrektor szkoły nie zawsze może posiłkować się obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w rozwiązanie konfliktu musi włączyć się pedagog szkolny.

Wskazówki dla nauczycieli i dyrektora szkoły – zrozumieć ucznia

Zadaniem, jakie wpisuje się w obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły jest sprawiedliwe traktowanie uczniów. Niezależnie od rodzaju konfliktu i jego uczestników należy zadbać, aby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia własnego stanowiska i podania argumentów przemawiających za słusznością ich racji.

Nieocenioną rolę odgrywają pedagog szkolny i dyrektor szkoły, którzy są obiektywnymi obserwatorami. Po wysłuchaniu wszystkich stron należy podjąć decyzję, w jaki sposób można rozwiązać konflikt. Jest to szczególnie trudne, kiedy okazuje się, że słuszność należy przyznać każdemu. W takich sytuacjach zaleca się przeprowadzenie mediacji i/lub negocjacji.

Mediacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w szkole

Mediacja to próba znalezienia rozwiązania przy udziale bezstronnego obserwatora, osoby obiektywnej i niewstawiającej się za którąkolwiek ze stron. Może być to dyrektor szkoły, pedagog szkolny czy wychowawca klasy. Zadanie mediatora polega na pilnowaniu, aby rozmowa była konstruktywna, niezdominowana przez żadną ze stron, wolna od agresji. Mediator nie proponuje rozwiązań, dba jednak by strony doszły do porozumienia na drodze rzeczowej dyskusji.

Negocjacje – zaspokojenie oczekiwań wszystkich stron konfliktu

Negocjacje mają na celu wypracowanie takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Powinni uczestniczyć w nich tylko ci, których dotyczy konflikt. W negocjacjach nie powinien uczestniczyć ani dyrektor szkoły ani pedagog szkolny, choć nie wyklucza się ich obecności. Ważne jest jednak, aby – o ile nie jest to konieczne – nie zabierali głosu i pozwolili stronom samodzielnie dojść do porozumienia. Ingerencja dyrektora szkoły jest dopuszczalna dopiero, kiedy konflikt przeradza się w poważny spór i pojawia się ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych u którejkolwiek ze stron.

Konflikty w szkole zdarzają się często

Pojawianie się konfliktów jest naturalną konsekwencją funkcjonowania w społeczności szkolnej skupiającej różne osoby. Nie ulega wątpliwości, że nie da się im całkowicie zapobiegać. Zadaniem dyrektora szkoły oraz wyzwaniem dla nauczycieli jest jednak zadbanie, aby były rozwiązywane możliwie szybko i w sposób zapewniający satysfakcję każdej ze stron.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30097 )
Array ( [docId] => 30097 )