Ustawa o 6-latkach już obowiązuje

Data: 18-11-2013 r.

Od 14 listopada obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnie. Docelowo, od 1 września 2015 r. wszystkie 6-latki będą objęte obowiązkiem szkolnym.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 14 listopada 2013 r., zakłada stopniowe objęcie 6-latków obowiązkiem szkolnym, począwszy od 1 września 2014 r. W roku tym klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I–III (we wrześniu 2014 roku – klasy pierwsze, we wrześniu 2015 roku – klasy pierwsze i drugie, od września 2016 roku – klasy I–III).

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.,
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).

Od 1 września 2015 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Podstawa prawna: Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265).

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Agnieszka Rumik, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30095 )
Array ( [docId] => 30095 )

Array ( [docId] => 30095 )