Świadectwo dziecka, które wraca z zagranicy, może być przetłumaczone na język polski

Data: 27-08-2015 r.

Dyrektor może oczekiwać, aby świadectwo i inne dokumenty dziecka, które wraca z zagranicy, a stara się o przyjęcie do polskiej szkoły, były przetłumaczone na język polski. Jako podstawę prawną powinien przywołać ustawę o języku polskim.

W praktyce stanowiska ekspertów różnią się w kwestii obowiązku tłumaczenia dokumentów na język polski.

Zgodnie z ustawą z 7 października 1999 r. o języku polskim instytucje wykonujące w Polsce zadania publiczne (np. szkoły) dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim i w tym języku przyjmują pisma.

Natomiast obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie nakładają na ucznia, który wcześniej uczył się za granicą, a stara się o przyjęcie do szkoły w Polsce, obowiązku tłumaczenia wymaganych dokumentów na język polski.

Zważywszy na przepisy ustawy o języku polskim wydaje się, że dyrektor ma prawo oczekiwać, aby dokumenty uzyskane w szkole za granicą były przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Szczególnie jeśli występują trudności z właściwym ich odczytaniem.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37710 )
Array ( [docId] => 37710 )

Array ( [docId] => 37710 )