Sześć zasad organizacji kącików zainteresowań w przedszkolu

Autor: Kinga Misiarczyk
Data: 15-01-2018 r.

Jednym z warunków skutecznej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest organizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań – dowiedz się, jak wygląda odpowiednio zorganizowany kącik i jakimi zasadami kierować się podczas jego organizacji.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego przestrzeń przedszkola powinna być zaaranżowana w taki sposób, aby wpływała na samodzielną  aktywność wychowanków. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu przestrzeni dzieci mogą podejmować różnorodne formy działania pozwalające na nabywanie doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

Kąciki zainteresowań wyzwalają aktywność…

 

Podstawową funkcją kącików zainteresowań jest stymulowanie dzieci do podejmowania samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego istotne znaczenie ma samodzielna zabawa, w toku której dzieci mogą odkrywać różnego rodzaju zjawiska i procesy, a także utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności. Taką możliwość mają zapewnić im właśnie kąciki zainteresowań.

… i uczą przestrzegania reguł społecznych

Dzieci gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej powinny rozumieć, czym jest szacunek wobec innych osób, na czym polega poszanowanie przyjętych norm grupowych oraz współdziałanie z innymi dziećmi. Zorganizowanie w przedszkolu kącików zainteresowań sprzyja nabywaniu tych umiejętności, ponieważ korzystanie z nich wymaga od dzieci przestrzegania określonych reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnych.

Kąciki wspomagają realizację podstawy programowej

Warunkiem optymalnego wykorzystania kącików zainteresowań w przedszkolu jest odpowiednie ich wydzielenie oraz urządzenie. Organizując takie wydzielone miejsca przeznaczone do swobodnej zabawy trzeba pamiętać o 6 podstawowych zasadach aranżacji kącików zainteresowań.

Zasada 1. Odpowiednie nazwanie i oznaczenie kącika

Kącik ma być nazwany zgodnie z przeznaczeniem np. w kąciku czytelniczym gromadzimy książki i czasopisma dla dzieci, gry i zabawki związane z poznawaniem liter, wygodne siedziska do oglądania książek, mogą pojawić się tablice poglądowe prezentujące prawidłową postawę ciała podczas czytania, a  stolik z narzędziami pisarskimi oraz kartami pozwoli na doskonalenie umiejętności pisania, wtedy kącik może nazywać się językowym. Po ustawieniu kącika można zaprosić do niego dzieci, aby rozejrzały się, czym mogą się w nim pobawić i na podstawie tej obserwacji – nazwać go samodzielnie.

Zasada 2. Nawiązanie do świata rzeczywistego

Kąciki wyposażamy w elementy bezpieczne i trwałe, intuicyjne w manipulacji i o ile to możliwe – maksymalnie przypominające elementy ze świata dorosłych np. odpowiedniej wielkości zestawy do zabaw dramowych w kucharza, lekarza etc. lub naturalne, np. w kąciku przyrodniczym warto umieścić rzeczywiste elementy przyrody, a nie ich zdjęcia czy modele.

Zasada 3. Kompletne wyposażenie

W kąciku powinny znajdować się wszystkie przedmioty potrzebne do określonego rodzaju zabawy, tak aby dziecko nie musiało sięgać po rzeczy znajdujące się w innym kąciku. Z drugiej strony pozwolenie na mieszanie i zastosowanie w zabawie elementów z różnych kącików wyzwala kreatywność. Warto także pytać dzieci, czego jeszcze brakuje w kąciku i w jaki sposób to zorganizować.

Zasada 4. Zmienność zabawek i pomocy dydaktycznych

Warto pamiętać o tym, aby co jakiś czas zmieniać zabawki i pomoce dydaktyczne w stałych kącikach zainteresowań, tak aby dzieci nie zniechęciły się do określonych form aktywności ze względu na powtarzalność, np. wyposażenie kącika przyrodniczego powinno zmieniać się w zależności od pór roku.

Zasada 5. Dostosowanie do wieku dziecka

Wyposażenie kącików powinno odpowiadać etapowi rozwojowemu dzieci, które z nich korzystają, dlatego trzeba pamiętać o tym, aby znalazły się w nich przemyślane, dobrane do wieku przedmioty służące do zabawy i nauki.

Zasada 6. Estetyka kącika sprzyja jego wartości edukacyjnej

Ustawienie kącika zainteresowań powinno służyć nauce i zabawie, a w równym stopniu być przyjemnym miejscem w sali. Gromadźmy rozsądną ilość miłych dla oka elementów, aby obecność w kąciku nie była przytłaczająca.

Kinga Misiarczyk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40833 )
Array ( [docId] => 40833 )