Zindywidualizowana ścieżka obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – konieczna współpraca z rodzicami

Autor: Magdalena Bochenek
Data: 11-12-2017 r.

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest  nowym rozwiązaniem w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jak każda nowość – budzi wątpliwości w zakresie ubiegania się o jej organizację oraz przebieg realizacji podstawy programowej. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób zorganizować dla dziecka pomoc w tej formie.

Zapewnienie dziecku wsparcia w formie zindywidualizowanej ścieżki wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której wskazano potrzebę objęcia dziecka pomocą w tej formie. Wydanie opinii powinno być poprzedzone analizą funkcjonowania dziecka przeprowadzaną przez poradnię we współpracy z przedszkolem i rodzicami dziecka, uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

O wydanie opinii występują rodzice

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana między innymi z inicjatywy rodzica.  W organizacji zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego szczególnym zadaniem rodziców jest wystąpienie do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie odpowiedniej opinii.

Do wniosku o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce składanego w poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice załączają dokumentację określającą:

 • trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu,
 • w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału dziecka w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym
 • w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu.

Zaangażowanie rodziców jest niezbędne

Systematyczna współpraca rodziców z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem mająca na celu ujednolicanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych realizowanych w stosunku do dziecka w domu rodzinnym i przedszkolu jest ważnym ogniwem służącym efektywności udzielanej w placówce pomocy.

Magdalena Bochenek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40798 )
Array ( [docId] => 40798 )

Array ( [docId] => 40798 )