Sześciolatek będzie mógł wrócić do zerówki

Data: 02-02-2014 r.

Nowości oświatowe zgodnie z którymi ustawa o systemie oświaty obniża wiek szkolny budzi wiele kontrowersji. Najnowsza propozycja mająca na celu uniknięcie trudności związanych z obniżeniem wieku zakłada, że sześciolatek nieradzący sobie w szkole wróci do zerówki.

Ustawa o systemie oświaty powinna dawać możliwość cofnięcia pierwszoklasisty do zerówki, jeżeli nie poradzi sobie ono w szkole – wnoszą projektodawcy kolejnej nowelizacji. Zdaniem twórców projektu, rodzice powinni mieć możliwość podjęcia decyzji o powrocie dziecka do zerówki.

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła obniżenie wieku szkolnego

Zgodnie z nowelizacją, jakiej poddana została ustawa o systemie oświaty, dyrektor szkoły podstawowej będzie egzekwował spełnianie obowiązku szkolnego od rodziców ucznia sześcioletniego, a nie jak dotychczas – siedmioletniego. Wprowadzone nowości oświatowe wzbudziły wiele kontrowersji, w związku z czym obecnie część posłów proponuje kolejne zmiany, zakładające umożliwienie powrotu do zerówki tych pierwszoklasistów, którzy nie radzą sobie w szkole i dla których zalecane jest kontynuowanie edukacji przedszkolnej.

Proponowane nowości oświatowe zakładają, że rodzice będą mogli złożyć wniosek o powrót do zerówki do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę. Dyrektor szkoły przyjmie wniosek, jeżeli będzie on poparty opinią poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Opinia ma zawierać ustosunkowanie się do decyzji rodziców.

Proponowane nowości oświatowe zostaną poddane dyskusji

Pomysł kolejnej nowelizacji, jakiej miałaby zostać poddana ustawa o systemie oświaty spotkał się z ambiwalentnymi reakcjami. Zdaniem niektórych takie nowości oświatowe mogą pomóc dzieciom, które ze względu na wiek nie odnajdą się w rzeczywistości szkolnej. Z drugiej strony zauważa się jednak, że cofnięcie do zerówki może poważnie wpłynąć na poczucie własnej wartości dziecka. Projekt nowelizacji będzie jeszcze dyskutowany, tak aby znaleźć rozwiązywanie najbardziej korzystne dla sześciolatków.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33401 )
Array ( [docId] => 33401 )