Termin egzaminu poprawkowego

Data: 11-07-2017 r.

Uczeń przedstawił zwolnienie lekarskie do końca sierpnia a na 28 sierpnia ma wyznaczony egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Czy może taki egzamin zdawać we wrześniu? Jak ma wyglądać wtedy jego promocja do klasy wyższej?

Termin wyznacza dyrektor szkoły

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W przypadku szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – egzamin przeprowadza się po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego

 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. Promocję do klasy programowo wyższej uczeń ten uzyska dopiero po zdaniu egzaminów poprawkowych, a do tego czasu jest uczniem klasy, której jeszcze nie ukończył (jak uczeń powtarzający klasę). Będzie mógł zmienić klasę na programowo wyższą, jeśli zda egzaminy poprawkowe.

Aby jak najmniej komplikować sytuację ucznia, najlepiej zorganizować egzaminy poprawkowe w terminie dodatkowym jak najszybciej, nawet 1 lub 2 września. Wówczas, jeśli uczeń zda egzaminy i zostanie przeniesiony do klasy programowo wyższej, nie będzie musiał nadrabiać zaległości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40546 )
Array ( [docId] => 40546 )