Uczeń z zespołem Williamsa – porady dla nauczycieli

Data: 29-12-2013 r.

Praca z uczniem z zespołem Williamsa jest wyzwaniem dla nauczycieli, ponieważ to schorzenie genetyczne występuje bardzo rzadko. Uczeń z zespołem Williamsa może uczyć się normalnej klasie lub klasie integracyjnej, dlatego nauczyciele powinni pozyskać wiedzę na temat pracy z nim.

Uczniowie z zespołem Williamsa mogą uczyć się w normalnych klasach lub klasach integracyjnych, jeżeli są objęci odpowiednią pomocą terapeutyczną realizowaną po lekcjach. Nauczyciele mający pod opieką takich uczniów w pierwszej kolejności powinni dowiedzieć się, z jakimi trudnościami się oni zmagają. Warto aby dyrektor szkoły zorganizował dla nich spotkanie z rodzicami lub specjalne szkolenie.

Zespół Williamsa – podstawowe informacje dla nauczycieli

Dzieci z zespołem Williamsa mają trudności w uczeniu się, dlatego zwykle należy zadbać o odpowiednią adaptację programu nauczania, równie ważne jest jednak wsparcie ich w pokonywaniu trudności takich jak:

  • krótki czas koncentracji – uczeń nie jest w stanie długo skupić uwagi na jednym temacie czy przedmiocie, rozprasza się, może być nadpobudliwe,

  • trudności w opanowaniu emocji – uczeń może przejawiać skrajne emocje w sposób, który dla nauczycieli wydaje się przesadzony np. płakać w sytuacji, w której nie stało się nic złego, eksplodować radością z powodu banalnego zdarzenia itp.

  • nadwrażliwość dźwiękowa – choroba objawia się m.in. zwiększoną wrażliwością na dźwięki, które pojawiając się nagle wywołują lęk, często płacz,

  • trudności adaptacyjne – uczniowie źle radzą sobie ze zmiennością sytuacji, zaskoczenie wywołuje niepewność.

Uczniowie z zespołem Williamsa nie mają świadomości, jak ich wrażliwość jest widziana przez innych, dlatego dla nauczycieli i dyrektora szkoły ważne powinno być zapewnienie mu możliwe spokojnej atmosfery pracy, a także uwrażliwienie pozostałych uczniów, na to, że ich kolega lub koleżanka reaguje bardzo emocjonalnie.

Wskazówki dla nauczycieli – jak wydobyć potencjał ucznia

Podczas planowania pracy dla nauczycieli ważne powinno być uwzględnienie takich aspektów jak stworzenie systemu motywacyjnego, zaplanowanie przerw, unikanie zmian w rozkładzie zajęć, uprzedzanie, że za chwilę w sali będzie głośniej. Projektowane zajęcia powinny przewidywać metody i formy pracy, które umożliwią dziecku z zespołem Williamsa. Uczniowie ci mają trudności w uczeni się, ale wykazują również wiele mocnych stron, m.in.:

  • bogate zasoby słownictwa,

  • dobry i wrażliwy słuch oraz zdolności muzyczne,

  • długoterminowe zapamiętywanie informacji,

  • podwyższona wrażliwość na emocje innych, wysoki poziom empatii,

  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Uczniowie z zespołem Williamsa powinni uczestniczyć w indywidualnych zajęciach terapeutycznej, zajęciach logopedycznych i fizykoterapii. Odpowiednie działania nauczycieli mogą podnieść skuteczność tych zajęć i zapewnić uczniom lepsze wyniki w nauce.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33385 )
Array ( [docId] => 33385 )