O przeniesieniu ucznia do innej szkoły nie decyduje dyrektor szkoły

Data: 18-12-2013 r.

Dyrektor szkoły nie może zdecydować o przeniesieniu ucznia do innej szkoły bez zgody kuratora, nawet jeżeli jego obecność w szkole jest problemem dla nauczycieli i innych uczniów. Przeniesienie może nastąpić na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli przyczyny odpowiadają regulacjom zawartym w statucie szkoły.

Decyzja o przeniesieniu ucznia do innej szkoły musi być uzasadniona, dlatego dyrektor szkoły nie może podjąć jej w sposób autonomiczny. Jeżeli uczeń sprawia poważne trudności wychowawcze i dyrektor szkoły zdecyduje, że chce aby kontynuował naukę w innej szkole, musi złożyć wniosek do kuratora oświaty.

 

Przed złożeniem wniosku do kuratorium, dyrektor szkoły powinien poruszyć problem na posiedzeniu rady pedagogicznej. Przeniesienie ucznia musi być zrozumiałe dla nauczycieli oraz uzasadnione. Dyrektor szkoły musi dołożyć starań, aby uchwała rady pedagogicznej stanowiła ostateczność. Oznacza to, że wcześniej należy podjąć wszystkie możliwe działania, nie wyłączając nawiązania współpracy z rodzicami i zaangażowaniu specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły

Wniosek, który dyrektor szkoły składa do kuratorium oświaty powinien zawierać dane dyrektora szkoły i pieczęć placówki oraz dane osobowe ucznia. Oprócz tego dyrektor szkoły musi uzasadnić, dlaczego wnioskuje o przeniesienie ucznia. Uzasadnienie powinno uwzględnić opisanie przyczyn wystąpienia z wnioskiem, opis działań, które szkoła podejmowała dotychczas, wskazanie przewidywanych skutków przeniesienia oraz zaproponowanie szkoły, do której uczeń mógłby zostać przeniesiony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33382 )
Array ( [docId] => 33382 )