Uczniowie mogą rezygnować z zajęć wychowania do życie w rodzinie

Data: 24-03-2016 r.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo zrezygnować z zajęć wychowania do życia w rodzinie, gdyż nie są to zajęcia obowiązkowe. Rezygnacji można dokonać także w ciągu roku szkolnego. Musi być ona złożona w formie pisemnej.

Rezygnacja uczniów z zajęć

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły rezygnację z udziału ucznia w zajęciach – w formie pisemnej. Natomiast uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w nich.

Aby uniknąć problemów, można wytłumaczyć rodzicom, że rezygnacja z tych zajęć powinna nastąpić na początku roku szkolnego, gdyż dyrektor musi zorganizować rok szkolny, zaplanować liczbę godzin dla nauczyciela i podpisać umowy na ich prowadzenie.

Gdy nauczyciel pozostał bez zajęć

Jeśli zdarzy się, że nauczyciel, który prowadził zajęcia wychowania do życia w rodzinie, pozostanie bez zajęć – bo uczniowie z nich zrezygnują – można rozważyć możliwość:

1) zastąpienia tych godzin innymi, które były planowane, a których nie będzie z powodu rezygnacji uczniów z udziału w zajęciach,

2) uzupełnienia brakujących godzin zajęciami w bibliotece lub na świetlicy, jeśli nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy na takim stanowisku,

3) stworzenia grup międzyoddziałowych na zajęcia wychowania do życie w rodzinie tak, aby powstała większa liczba grup niż jest klas uczestniczących w tych zajęciach,

4) innego wykorzystania kwalifikacji nauczyciela, jak np. zastępstwa za nieobecnego nauczyciela i przeliczenie ich w skali drugiego półrocza.

Jeśli nie będzie możliwe żadne inne rozwiązanie problemu, należy poinformować nauczyciela, że w czasie trwania zaplanowanych zajęć będzie pozostawał do dyspozycji dyrektora i w razie potrzeby realizował wskazane przez niego zadania.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38788 )
Array ( [docId] => 38788 )

Array ( [docId] => 38788 )