Dyrektor szkoły musi uwzględnić zwolnienie z WF-u za wcześniejsze miesiące

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 06-10-2015 r.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Opinia wydawana jest na czas określony. Rozporządzenie nie precyzuje, na jaki okres może być wydawane zwolnienie, jest to uzależnione od okresu, na jaki została wydana opinia lekarska.

Zwolnienie na czas przewidziany w opinii

Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych narzuca dyrektorowi zwalnianie uczniów z WF na czas określony w opinii lekarskiej. Jednak nie tylko uczniowie zapominają ją dostarczyć terminowo, ale także lekarze antydatują wypisywane przez siebie opinie.

 

W takiej sytuacji dyrektor zwalnia ucznia z zajęć WF na czas przewidziany w tej opinii. Ewentualne nieobecności ucznia na zajęciach z okresu poprzedzającego dostarczenie opinii lekarza traktuje się jako nieobecności nieusprawiedliwione i uwzględnia ten fakt przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.

Dyrektor musi uznać zwolnienie z WF-u

Zdarzają się nawet przypadki dostarczania w czerwcu opinii o zwolnieniu sięgającym nawet pierwszego okresu. Dyrektor chcąc przestrzegać rozporządzenia, musi zwolnić ucznia np. od grudnia, chociaż w styczniu/lutym uczeń ten podlegał klasyfikacji śródrocznej i otrzymał ocenę z tych zajęć.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37859 )
Array ( [docId] => 37859 )