W przedszkolu również nie można żądać oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcji religii

Autor: Wysocka Marta
Data: 23-08-2016 r.

Wiele przedszkoli corocznie żąda od rodziców oświadczenia, że dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach religii. Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami prawa oświatowego i może być niezgodne z Konstytucją. Dyrektor przedszkola powinien przyjmować oświadczenia o chęci uczestniczenia w zajęciach z religii, ale nigdy o nieuczestniczeniu w nich.

Zgodnie z §1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania lekcji religii, rodzice niepełnoletnich uczniów lub sami pełnoletni uczniowie składają oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii. Przepisy nie przewidują sytuacji odwrotnej tj. takiej, w której należy zawiadamiać o tym, że uczeń na religię chodził nie będzie. Trzeba dodać, że nawet chęć uczęszczania na religię powinna być wyrażona jednorazowo – bez konieczności corocznego składania oświadczenia w tej sprawie.

 

Bezprawną praktyką nauczycieli religii jest także wpisywanie nieobecności na zajęciach dzieciom, których rodzice nie złożyli oświadczenia, że ich dziecko nie będzie korzystać z katechezy.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Domaganie się od rodziców, by składali oświadczenie, iż ich dziecko nie będzie uczestniczyć w lekcjach religii może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne bądź bezwyznaniowość” oraz może uznane za naruszenie art. 53 ust. 7 Konstytucji, który zabrania zobowiązywania do ujawniania swoich przekona religijnych lub wyznaniowych.

Religia nie jest dla dziecka rodzajem zajęć obowiązkowych – udział w nich jest dobrowolny. O udziale dziecka w zajęciach decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie –  na zasadzie dobrowolności - oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w zajęciach staje się obowiązkowy.

Przedszkole nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu dziecka w zajęciach z religii, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie przedszkola o zmianie decyzji.

Źródło:
  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2013 r. (RPO 601727-1/08/KJ).
Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39387 )
Array ( [docId] => 39387 )