Warunki przeniesienia ucznia do innej klasy w tej samej szkole

Data: 10-08-2016 r.

Często zdarza się, że rodzice zwracają się do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeniesienie dziecka z do równoległej klasy w  tej samej szkole. W takiej sytuacji rozwiązania powinien zawierać statut szkoły. Jeśli statut ich nie zawiera, powinna to być decyzja dyrektora szkoły.

Trzeba rozważyć, czy zmiana klasy to jedyne rozwiązanie

Warto dokładnie rozważyć wszystkie argumenty rodziców i przeanalizować, jak wpłyną na sytuację szkolną ucznia. Być może istnieją lepsze sposoby niż zmiana klasy, np. jeśli powodem jest brak akceptacji dziecka wśród rówieśników – warto wykorzystać wszystkie możliwości szkoły, aby pomóc uczniowi w odnalezieniu zrozumienia i akceptacji.

 

Przed podjęciem decyzji warto się zastanowić, czy przeniesienie tego ucznia jest możliwe organizacyjnie tzn. czy nie jest to zmiana np. na klasę sportową lub dwujęzyczną, czy ubytek jednego ucznia z klasy nie spowoduje konieczności rezygnacji z podziału na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych, co spowoduje ubytek godzin dla nauczycieli uczących, np. języka obcego czy chemii lub fizyki.

Kto podejmuje decyzję o przeniesieniu

Decyzję w tej sprawie może podjąć dyrektor szkoły, ale może tez zwrócić się o opinie w tej kwestii do rady pedagogicznej. Wychowawca klasy, do której uczeń przechodzi, powinien zostać zobowiązany do pomocy w organizacji uzupełnienia wszelkich różnic wynikających ze zmiany klasy, jeśli takie są. Dyrektor informuje o nich rodziców w piśmie zwrotnym, jeśli zapada decyzja o zmianie klasy.

Żaden zapis prawa oświatowego nie rozważa procedury zmiany klasy na prośbę rodziców, ale to dyrektor kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i wiele innych, które prawdopodobnie mają związek z powodami, dla których rodzice proszą o zmianę klasy. I ta kompetencja dyrektora będzie podstawą do podjęcia decyzji odmownej lub wyrażenia zgody na zmianę klasy.

Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39343 )
Array ( [docId] => 39343 )