Wliczanie do średniej ocen z religii i etyki – od roku szkolnego 2016/2017

Data: 06-09-2016 r.

W przypadku gdy uczeń będzie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z religii i etyki, do średniej odpowiednio rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych będzie się wliczało ocenę ustaloną jako średnia ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Rozporządzenie dotyczące nowych wytycznych weszło w życie 1 września 2016 r. Podpowiadamy, co się zmieniło!

Oceny z religii i etyki – wyliczanie średniej na nowych zasadach

Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane zarówno z religii, jak i z etyki.

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych do zmian wprowadzonych przez rozporządzenie MEN z 1 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w zakresie dotyczącym wpisywania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii/etyki.

Zapamiętaj!

Od 1 września 2016 r. zmienił się dotychczasowy system wliczania tych ocen do średniej. Uczeń, który od nowego roku szkolnego będzie uczęszczał na zajęcia z religii i etyki, przy wyliczaniu średniej ocen będzie miał uwzględnione oceny uzyskane z obydwu przedmiotów.

3 sposoby wpisywania ocen z religii i etyki na świadectwa szkolne

W nowych przepisach doprecyzowano sposób wpisywania na świadectwa ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki w ten sposób, że wpisuje się:

1)      poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,

2)      ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,

3)      dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na religię i na etykę.

Opracowanie: Monika Fidler

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39456 )
Array ( [docId] => 39456 )