Wszystkie pięciolatki muszą odbyć przygotowanie przedszkolne

Data: 05-06-2013 r.

Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków na wrzesień 2014 roku, obowiązek przygotowania przedszkolnego dla 5-latków zostaje utrzymany, co oznacza, że wszystkie dzieci pięcioletnie nadal będą objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (art. 14 ust. 3 UoSO). Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci, które w danym roku kalendarzowym skończą 5 lat (zarówno dzieci urodzonych w styczniu jak i w grudniu).

Od 1 września 2011 roku dzieci pięcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 1 pkt 15 ustawy z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw) Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Dla 6-latków obowiązek szkolny na wniosek rodziców

W roku szkolnym 2013/2014 dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może zostać objęte obowiązkiem szkolnym na wniosek rodziców. Po zapoznaniu się z informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, przygotowaną na podstawie prowadzonych przez nauczyciela obserwacji, rodzice mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu edukacji szkolnej dziecka w wieku 6 lub 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w roku szkolnym 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, będzie kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 1 pkt 1 ustawy z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Od września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę w szkole

Według aktualnego stanu prawnego, od września 2014 r. wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty wchodzące w życie w nowym brzmieniu od 1 września 2014 r. dotyczą:

  1. okresu objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym - od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 14 ust. 1 UoSO),
  2. okresu spełniania obowiązku szkolnego - rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ust. 1 UoSO).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30011 )
Array ( [docId] => 30011 )

Array ( [docId] => 30011 )