Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na wniosek pracownika socjalnego

Data: 13-05-2013 r.

Weszło w życie rozporządzenie nowelizujące zasady na jakich udzielana i organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Nowe rozporządzenie daje możliwość wnioskowania o wsparcie dla ucznia także przez pracowników pomocy społecznej i kuratorów sądowych, którzy często lepiej niż nauczyciele i dyrektor szkoły znają sytuację życiową i rodzinną ucznia.

Resort edukacji zadecydował o poszerzeniu katalogu osób, które mogą zgłosić, iż uczniowi potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dzięki nowemu rozporządzeniu wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą złożyć również:

 
 • pracownik pomocy społecznej,
 • kurator sądowy,
 • asystent rodziny,
 • dyrektor szkoły,
 • pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
 • higienistka szkolna.

(§ 6 rozporządzenia MENw sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Nowe przepisy zapewnią wsparcie dla nauczycieli, którzy często – ze względu na dużą liczbę uczniów – nie są w stanie zapoznać się z sytuacją rodzinną każdego. Nie ulega natomiast wątpliwości, że to co dzieje się w domu ucznia ma bardzo często przełożenie na wyniki w nauce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na wniosek osoby znającej ucznia

Wprowadzenie nowych osób do katalogu tych, które mogą stwierdzić, że uczniowi jest potrzebna pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest reakcją na postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zdaniem ZNP dużym wsparciem dla nauczycieli jest współpraca z osobami pracującymi na co dzień z rodziną ucznia. Dyrektor szkoły i nauczyciele nie zawsze są bowiem świadomi faktu, iż potrzebna pomoc psychologiczna nie będzie zainicjowana przez rodziców, co oznacza, że nierzadko praca z uczniem zaczyna się zdecydowanie za późno.

Dotąd wniosek na podstawie którego udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogli złożyć:

 • uczeń,
 • rodzice ucznia,
 • nauczyciel,
 • wychowawca grupy wychowawczej i specjalista prowadzący zajęcia z uczniem,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
 • asystent edukacji romskiej,
 • pomoc nauczyciela.

Zmiana regulacji ułatwi udzielanie wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest ważne także dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizowanie jej w szkole. Dzięki temu, że inicjatywę może podjąć również dyrektor szkoły, kurator sądowy czy pielęgniarka środowiska nauczania pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana już w momencie zaobserwowania takiej konieczności.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30003 )
Array ( [docId] => 30003 )