IPET dziecka przyjętego do przedszkola w trakcie roku – wykorzystać dostarczony przez rodziców czy opracować nowy

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 10-10-2017 r.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie jest dokumentem, który przedszkole przekazuje w razie przeniesienia dziecka do innej placówki. Nie może jednak odmówić wydania go rodzicom, oni z kolei mogą przekazać go nowemu dyrektorowi. Czy w takiej sytuacji można zaniechać sporządzenia nowego IPET-u?

Rodzice decydujący się na zmianę przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, mają prawo do otrzymania kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Nie mają jednak obowiązku przekazywania go do nowego przedszkola – jeżeli przedstawią dyrekcji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole ma obowiązek opracowania dla dziecka nowego IPET-u.

Nie ma obowiązku przekazywania programu…

Rodzice dziecka otrzymają kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla dziecka tylko wtedy, gdy sami wystąpią do dyrekcji z wnioskiem o jej wydanie.

ZAPAMIĘTAJ!

Przedszkole nie ma obowiązku wydawania rodzicom kopii indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z urzędu.

W przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola to rodzice zadecydują, czy przekazać kopię programu w nowej placówce, natomiast nie mają takiego obowiązku i nie można żądać od nich udostępnienia tego typu dokumentacji.

… ponieważ przedszkole musi opracować nowy

Rodzice są dysponentami wiedzy o dziecku i to oni decydują, czy dziecko będzie korzystać z możliwości kształcenia specjalnego. W przypadku złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowym przedszkolu, zespół nauczycieli i specjalistów w tej placówce jest zobligowany do opracowania IPET-u w przewidzianych w przepisach terminach, tj.:

 • do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w przedszkolu,
 • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przekazanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego w poprzednim przedszkolu, jest dobrowolne. Warto jednak zachęcać rodziców do udostępnienia dokumentu, ponieważ pozwoli on poznać rodzaj i zakres działań podejmowanych dotąd w celu zapewnienia dziecku efektywnej pomocy.

Obowiązek opracowania nowego programu edukacyjno-terapeutycznego w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku dotyczy także przedszkoli niepublicznych.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40697 )
Array ( [docId] => 40697 )

Array ( [docId] => 40697 )