Awans nauczyciela – 30 dni na sprawozdanie z odbytego stażu

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-06-2015 r.

Przepisy dotyczące awansu zawodowego przewidują dla nauczycieli stażystów obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły musi otrzymać sprawozdanie w terminie 30 dni od zakończenia stażu – dla nauczycieli jest to zwykle termin przypadający na koniec czerwca.

Każdy nauczyciel stażysta po zakończeniu stażu ma obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przepisy przewidują dla nauczycieli termin 30 dni od dnia zakończenia stażu – oznacza to, że w niektórych przypadkach dyrektor szkoły może otrzymać sprawozdanie na początku lipca (§ 4 ust. 4 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Niezłożenie sprawozdania uniemożliwi awans nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor szkoły musi otrzymać sprawozdanie w określonym terminie

Termin 30 dni na dostarczenie sprawozdania do detektora szkoły ma charakter bezwzględny. Należy zaznaczyć, że jest to 30 dni od dnia rozpoczęcia stażu na awans nauczyciela, a nie data 30 czerwca danego roku. Ma to znaczenie w kontekście regulacji, zgodnie z którymi staż na awans nauczyciela musi rozpocząć się nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w szkole (art. 9c ust. 1 Karta Nauczyciela). W przypadkach, gdy nauczyciel stażysta został zatrudniony po rozpoczęciu zajęć i nie rozpoczął stażu na awans nauczyciela w pierwszym dniu września, dyrektor szkoły może otrzymać sprawozdanie na początku lipca.

Sprawozdanie ze stażu na awans nauczyciela – uwzględnione informacje

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nie określa formy sprawozdania pozostawiając w tym zakresie dowolność dla nauczycieli. Wskazówek dotyczących sporządzenie sprawozdania z reguły udziela opiekun stażu wyznaczony na początku września przez dyrektora szkoły.

Sprawozdanie powinno wskazywać:

 • zadania przewidywał plan rozwoju zawodowego
 • sposób ich realizacji
 • uzyskane efekty
 • wymagania kwalifikacyjne uzyskane w związku z realizacją zadania

W sprawozdaniu należy uwzględnić także te zadania przewidziane w planie rozwoju zawodowego, których nie udało się zrealizować – wraz z uzasadnieniem przyczyn tego faktu.

Ponadto nauczyciel powinien w podsumowaniu określić, jakie cele stawia sobie na dalszej drodze zawodowej i jakie zadania zamierza realizować po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37339 )
Array ( [docId] => 37339 )

Array ( [docId] => 37339 )