3 zasady zaliczania przedmiotów, gdy uczeń po przerwie wraca do szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 14-01-2016 r.

Przy częstych zmianach prawa oświatowego, podstaw programowych i ramowych planów nauczania przyjmowanie ucznia powracającego do szkoły po kilku latach nieobecności wymaga dokładnej analizy dokumentacji. Stosując regułę kontynuacji nauczania, należy mieć na uwadze, że wraz ze zmianą podstawy programowej zmieniają się także nazwy zajęć edukacyjnych.

Jeśli różnica w nazewnictwie przedmiotów dotyczy zajęć ogólnokształcących, których realizacja została zakończona w poprzedniej szkole pod inną nazwą, to dyrektor szkoły - zgodnie z okolicznościami - wybiera jedną z trzech możliwości postępowania:

Zasada 1: poprzednia nazwa zawiera obecną, np. była „geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska”, a jest „geografia” lub była „fizyka i astronomia”, a jest „fizyka” - należy wówczas założyć, że pod poprzednią nazwą została zrealizowana podstawa programowa przedmiotu pod obecną nazwą,

Zasada 2: poprzednia nazwa znacznie różni się od obecnej, np. była „technologia informacyjna” a jest „informatyka” - należy ustalić z nauczycielem danego przedmiotu, czy treści zrealizowane pod poprzednią nazwą odpowiadają treściom tego przedmiotu pod obecną nazwą,

Zasada 3: poprzednia nazwa zawierała nazwę więcej niż jednego przedmiotu pod obecnymi nazwami, np. była „historia i społeczeństwo”, a obecnie są to oddzielne przedmioty: „historia” oraz „wiedza o społeczeństwie” - jedna ocena nie może być przypisana dwóm obecnie obowiązującym przedmiotom, dlatego najlepiej ustalić z nauczycielami tych zajęć edukacyjnych zakres obowiązujących treści i ten, który przeważa, zaliczyć, a z drugiego zorganizować egzamin klasyfikacyjny.

O terminie i formie uzupełniania różnic programowych decyduje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, po akceptacji dyrektora szkoły, natomiast o terminie egzaminu klasyfikacyjnego - dyrektor, po ustaleniu z uczniem i rodzicami.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym – pod nową nazwą

Każda z omówionych powyżej możliwości uznawania, że istniejący obecnie przedmiot został zrealizowany pod poprzednią nazwą, a zatem może być „zaliczony”, dotyczy tylko tych sytuacji, w których przedmioty te są realizowane przez ucznia na poziomie podstawowym. Jeśli przedmioty te są kontynuowane w nowej szkole lub wybrane przez ucznia do realizacji na poziomie rozszerzonym, to ich nauka kontynuowana będzie pod nową nazwą obowiązującą obecnie, a nauczyciel uczący przedmiotu ma możliwość wyrównania różnic programowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli uczniowi zaliczono przedmiot pod poprzednią nazwą i nie jest on kontynuowany w nowej szkole, wówczas na świadectwie ukończenia szkoły oraz wśród ocen końcowych w arkuszu ocen ucznia zajęcia edukacyjne, które „zaliczono” pod poprzednią nazwą, znajdą się pod taką nazwą, jaką uczeń realizował w poprzedniej szkole.   

Zakres przedmiotu zawodowego - skonsultować z poprzednią szkołą

W kształceniu zawodowym szkoły same ustalają nazwy przedmiotów zawodowych i w różny sposób rozdzielają treści podstawy programowej pomiędzy nimi. Różnice mogą więc być znaczne, nawet w obrębie tego samego zawodu. Aby wiedzieć, jakie treści programowe uczeń zrealizował na zajęciach edukacyjnych pod nazwą, której nie ma w nowej szkole, trzeba się zwrócić do poprzedniej szkoły z prośbą o takie informacje, najlepiej w formie zaświadczenia. W zależności od ustaleń, jeśli:

1) przedmiot pod poprzednią nazwą został zakończony, ale różni się nazwą a nie realizowanymi treściami - może zostać zaliczony,

2) różnice są znaczne - trzeba uczniowi zorganizować egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu obowiązującego pod nazwą obowiązującą w obecnej szkole,

3) przedmiot jest kontynuowany – należy uzupełnić różnice programowe.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38345 )
Array ( [docId] => 38345 )

Array ( [docId] => 38345 )