6-latki bez dotacji przedszkolnej – nowe rozporządzenie już obowiązuje

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-05-2017 r.

Od 5 maja 2017 r. obowiązuje rozporządzenie regulujące zasady dotowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nowe przepisy wskazują, że dotacja przedszkolna nie obejmuje już 6-latków.

Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego określa:

 
  • tryb udzielania dotacji,
  • sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, mimo obowiązku jaki ciąży na gminie w tej kwestii,
  • sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy,
  • sposób rozliczania dotacji oraz sposób  ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi,
  • wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Ograniczenie wiekowe dzieci do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego związane jest z uwzględnieniem finansowania dzieci 6-letnich w części oświatowej subwencji ogólnej.

Celem wprowadzenia nowego rozporządzenia jest:

  1. dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie i rozliczanie dotacji) w związku ze zmianami w zakresie oddziału przedszkolnego wchodzącymi w życie 1 września 2017 r., w których to odstąpiono od rozwiązania, zgodnie z którym oddziały  przedszkolne z dniem 1 września 2019 r. miały stać się przedszkolami, oddziały przedszkolne nadal będą funkcjonować w systemie oświaty.
  2. wprowadzenie ograniczenia wiekowego dzieci (do lat 5) do udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (wyłączenie dzieci 6 letnich i starszych z dotacji) w związku z uwzględnieniem finansowania tych dzieci w części oświatowej subwencji ogólnej.

Nie obowiązuje już rozporządzenie MEN z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6 i 1247).

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40324 )
Array ( [docId] => 40324 )