Dwie procedury ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-05-2017 r.

Nauczyciel może być nieobecny w pracy nawet półtora roku w trakcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, o ile jest to spowodowane korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem. Sprawdź szczegóły i poznaj dwie procedury  przedłużania stażu nauczycieli w zależności od przyczyny nieobecności.

Karta Nauczyciela przewiduje, że staż na wyższy stopień awansu może zostać przedłużony nie więcej niż o:

 
 1. rok - w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz urlopy związane z rodzicielstwem, o których mowa w pkt 2.;
 2. rok i 6 miesięcy- w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy, gdy nauczyciel wykorzystywał urlopy związane z rodzicielstwem.

Procedury ustalania terminu zakończenia stażu 

 

Nauczyciel nie korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem

Nauczyciel  korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem

KROK 1

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Staż zostaje przedłużony o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski i urlop ojcowski (np. urlop wychowawczy, dla poratowania zdrowia, bezpłatny).
 • trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, lecz nie dłużej niż rok.

Analizujemy nieobecności nauczyciela w pracy w okresie stażu. Sprawdzamy, które z nich mają wpływ na termin zakończenia stażu.

Staż zostaje przedłużony o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego
  bez względu na to, czy trwały krócej czy dłużej niż miesiąc;

oraz

o przypadające bezpośrednio przed ww. urlopami lub bezpośrednio po ww. urlopach nieobecności w pracy z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy oraz ww. urlopy związane z rodzicielstwem,

trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.

KROK 2

Sumujemy nieobecności z ww. powodów trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, a pomijamy te, które trwały krócej niż miesiąc. Jeżeli nieprzerwana nieobecność w pracy trwała krócej niż rok, przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli nieobecność w pracy z ww. powodów trwała dłużej niż rok, nie przedłużamy stażu, ponieważ nauczyciel musi odbyć go od nowa w pełnym wymiarze.

Sumujemy nieprzerwanie trwające nieobecności z ww. powodów. Jeśli ich suma nie przekracza roku i 6 miesięcy, przechodzimy do kroku 3.

Jeżeli okres nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz innych przyczyn wpływających na termin zakończenia stażu przekroczy rok i 6 miesięcy, nauczyciel będzie zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

KROK 3

Obliczamy termin zakończenia stażu, dodając do planowanego czasu jego trwania okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2. od:

 • dnia następnego po planowanym terminie zakończenia stażu, jeżeli nieobecności zakończyły się w trakcie trwania stażu;
 • dnia powrotu nauczyciela do pracy, jeżeli jego nieobecność w pracy trwa dłużej niż planowany okres stażu.

Obliczamy termin zakończenia stażu dodając do niego okres nieobecności wpływających na termin zakończenia stażu ustalony w kroku 2. od:

 • dnia następnego po planowanym terminie zakończenia stażu, jeżeli nieobecności zakończyły się w trakcie trwania stażu;
 • dnia powrotu nauczyciela do pracy, jeżeli jego nieobecność w pracy trwa dłużej niż planowany okres stażu.

KROK 4

Informujemy nauczyciela pismem o ustalonym terminie zakończenia stażu.

Informujemy nauczyciela pismem o ustalonym terminie zakończenia stażu.

Nauczyciel nie składa wniosku o przedłużenie stażu

Staż nauczyciela ulega przedłużeniu z mocy prawa. Nauczyciel nie ma obowiązku składania wniosku do dyrektora szkoły o przedłużenie (kontynuację) stażu.

Nieprawidłowo wyliczony staż uniemożliwi awans

Nieprawidłowo wyliczony staż skutkuje odbyciem stażu w wymiarze niższym lub wyższym od wskazanego przepisami. Skutkiem jest niemożność wydania oceny dorobku zawodowego. Następstwem tego jest niemożność przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40307 )
Array ( [docId] => 40307 )