Będzie nowelizacja Karty Nauczyciela – jakie zmiany planuje MEN

Autor: Marta Wysocka
Data: 22-05-2017 r.

W połowie maja 2017 r. rozpoczęły się prace Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Zespół ma przygotować koncepcje zmian w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Oprócz tego resort edukacji pracuje nad wprowadzeniem innych zmian w Karcie Nauczyciela – sprawdź co może się zmienić.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zapowiadana jest już od kilku miesięcy, jednak dotąd oprócz ogólnych założeń nie przedstawiono konkretnych propozycji zmian. Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie minister edukacji narodowej z przedstawicielami samorządów i oświatowych związków zawodowych, podczas którego przedstawiono najważniejsze kierunki planowanych zmian. W połowie maja prace zainaugurował zaś zespół odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji części z nich.

Awans zawodowy na nowych zasadach

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu zmian dotyczących systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Najważniejszą zmianą ma być wydłużenie stażu na nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy oraz wprowadzenie egzaminu zewnętrznego, zamiast aktualnie przeprowadzanej rozmowy przed komisją kwalifikacyjną.

Średni okres awansu zawodowego (od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego) miałby wynosić 15 lat, jednak będzie mógł być również skrócony do 12 lat albo wydłużony do 17 lat.

Pensum dla specjalistów określone w ustawie

Ważną zmianą ma być także określenie wysokości pensum dla wszystkich nauczycieli w Karcie Nauczyciela , czyli również specjalistów. Obecnie pensum nauczycieli specjalistów jest określane w uchwale organu prowadzącego. Po zmianach pensum psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów ma wynosić 22 godziny.

Urlop zdrowotny tylko w celu leczenia lub rehabilitacji

Resort edukacji chce także ograniczyć dostęp do urlopu dla poratowania zdrowia tylko do przypadków leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Co więcej urlop zdrowotny ma być udzielany tylko w związku z chorobą zawodową lub chorobą, w której istotną rolę mogą odgrywać czynniki środowiska, pracy, bądź sposób wykonywania pracy. O tym, czy nauczyciel powinien skorzystać z tego świadczenia ma decydować lekarz medycyny pracy.

Opisane propozycje nie zostały jeszcze przedstawione w oficjalnym projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40389 )
Array ( [docId] => 40389 )