Co najwyżej 1/5 czasu na wszystkie zajęcia dydaktyczne w przedszkolu

Data: 05-08-2015 r.

Od 1 września w przedszkolach dyrektorzy muszą zorganizować zajęcia z języka obcego dla dzieci realizujących realizujący roczny obowiązek przedszkolny. W związku z tym w 1/5 czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne w rozliczeniu tygodniowym w grupie 5-latków należy uwzględnić zabawy z językiem obcym.

Zanim nauczyciele przystąpią do opracowania szczegółowego rozkładu dnia dla swojego oddziału dyrektor powinien przypomnieć im, że:

  • planowanie odbywa się w ujęciu tygodniowym,

  • obowiązuje zasada 1/5 – co najmniej jedną piątą czasu przeznaczona na zabawę; co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) na pobyt na powietrzu; najwyżej jedną piątą czasu na zajęcia dydaktyczne; dwie piąte czasu na inne zajęcia – czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

Dyrektor powinien poinformować także nauczycieli o rozpoczynającym się w roku szkolnym 2015/2016 obowiązku przygotowania dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne do posługiwania się językiem obcym. Czas na naukę języka należy uwzględnić przy planowaniu zajęć dydaktycznych (co najwyżej 1/5 czasu na wszystkie zajęcia dydaktyczne). Dyrektor razem z nauczycielami powinni wyznaczyć dni w których zajęcia z tego obszaru podstawy programowej będą realizowane (optymalne wydają się dwa zajęcia tygodniowo).

Do roku szkolnego 2016/2017 dyrektor przedszkola, w zależności od możliwości organizacyjnych, może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym również w oddziałach dzieci młodszych. Wówczas nauczyciele tych grup powinni również uwzględnić zabawy z językiem obcym w planowaniu zajęć dydaktycznych na dany tydzień.

W przedszkolach niepublicznych

Przedszkola niepubliczne również powinny zachować odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

Bożena Winczewska, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37651 )
Array ( [docId] => 37651 )

Array ( [docId] => 37651 )