Długotrwała nieobecność wychowawcy uzasadnia jego odwołanie

Data: 02-10-2013 r.

Funkcja wychowawcy klasy jest związana z realizacją zadań i obowiązków wykraczających poza program nauczania. O konkretnym zakresie zadań wychowawcy klasy decyduje statut danej szkoły oraz jej dyrektor. Zasady odwoływania wychowawcy z powierzone funkcji również powinny być określone w statucie.  

Statut każdej szkoły powinien zawierać podstawowe regulacje dotyczące zasad sprawowania funkcji wychowawcy klasy, w tym:

 • zasady powierzenia funkcji wychowawcy klasy,
 • szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy klasy,
 • zasady kontroli ich przestrzegania,
 • zasady odwoływania z funkcji wychowawcy.

Szeroki zakres zadań wychowawcy

Funkcja wychowawcy klasy jest związana z realizacją zadań i obowiązków wykraczających poza program nauczania. Należą do nich:
 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie powierzonym zespołem klasowym,
 2. badanie potrzeb uczniów (materialnych i emocjonalnych),
 3. analizowanie osiągnięć uczniów w nauce i frekwencji na zajęciach,
 4. współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami, np. bibliotekarzem, pedagogiem, szkoły w celu koordynowania i ujednolicenia działań wychowawczych,
 5. współpraca z rodzicami i ich wspomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 6. działania o charakterze administracyjnym: wypełnianie świadectw, dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen itp.

Zadania i zakres kontroli określone w statucie szkoły

O konkretnym zakresie zadań wychowawcy klasy decyduje statut danej szkoły oraz jej dyrektor. Szczegółowy zakres obowiązków może określić dyrektor w piśmie powierzającym funkcję wychowawcy klasy. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli statut szkoły zawiera precyzyjne regulacje wskazujące na zakres zadań i sposób ich realizacji.

Wychowawca klasy zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Sposób wykonywania przez niego obowiązków podlega kontroli dyrektora szkoły. Zakres i sposób jej sprawowania nie został szczegółowo określony w przepisach prawa. Takie zapisy powinny znaleźć się w przepisach wewnątrzszkolnych, np. statucie szkoły.

Zasady odwoływania z funkcji również określone w statucie szkoły

Wskazanie, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego w praktyce może okazać się niemożliwe do zrealizowania, np. jeśli nauczyciel wychowawca klasy będzie długotrwale nieobecny w pracy i zaprzestaje w związku z tym realizacji swojej funkcji.

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują rozwiązania takiej sytuacji. W związku z tym kwestie te powinien rozstrzygać statut szkoły. Uzasadniony wydaje się pogląd, że w przypadku długotrwałego zaprzestania realizowania powierzonej funkcji wychowawcy klasy dyrektor powinien odwołać tego nauczyciela z funkcji i powierzyć ją innemu nauczycielowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30165 )
Array ( [docId] => 30165 )

Array ( [docId] => 30165 )