Konspekty lekcji – dokumenty w szkole do wglądu dyrektora

Data: 02-05-2013 r.

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do sporządzania dokumentacji prowadzonych zajęć. Tego typu dokumenty w szkole powinny być sprawdzane w ramach nadzoru pedagogicznego. Dla nauczycieli realizujących staż na kolejny stopień awansu zawodowego konspekty stanowią natomiast dokumenty potwierdzające prawidłowe realizowanie planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły, odpowiedzialny za sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ma prawo wymagać od nauczycieli sporządzania konspektów i scenariuszy z prowadzonych zajęć. Stanowią one dla nauczycieli formę dokumentacji realizowanych zajęć (art. 39 ust. 1 pkt 2 Ustawa o systemie oświaty i art. 7 ust. 2 pkt 1 Karta Nauczyciela). W związku z tym powinny być przechowywane przez nauczycieli tak, jak pozostałe dokumenty w szkole.

Zasady nadzoru wewnętrznego ustala dyrektor szkoły

 

W związku z tym, że za wewnętrzny nadzór pedagogiczny odpowiada dyrektor szkoły, to do niego należy sporządzenie wytycznych dla nauczycieli zobowiązanych do zdawania sprawozdań z realizowanych zajęć. Zasady zgodnie z którymi są sporządzane i przechowywane dokumenty w szkole, także ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Na ich podstawie dokona on ocenę stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, która jest uwzględniana w procedurze ubiegania się o kolejny stopień awansu.

Dokumentacja przebiegu stażu

Awans zawodowy nauczyciela wymaga od realizowania zajęć w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań statutowych szkoły oraz omawiania prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, którego wyznaczył dyrektor szkoły. Omawianie zajęć zwykle odbywa się w oparciu o konspekty i scenariusze lekcji, dlatego nauczyciel stażysta powinien przechowywać te dokumenty w szkole lub móc je udostępnić na prośbę opiekuna.

Zwykle konieczność opracowywania konspektów i scenariuszy zajęć jest oczywista dla nauczycieli, nawet jeżeli dyrektor szkoły nie wydał oficjalnego zarządzenia. Dyrektor szkoły powinien jednak zadbać, aby nauczyciele znali zasady związane z dokumentowaniem przebiegu realizowanych zajęć, szczególnie jeżeli ubiegają się o awans zawodowy nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
  • art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 ze zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30127 )
Array ( [docId] => 30127 )