Dokumenty w szkole: dyrektor szkoły może wymagać konspektów

Data: 23-12-2013 r.

Dyrektor szkoły może wymagać od nauczycieli przygotowywania konspektu do każdej prowadzonej lekcji. Takie dokumenty w szkole stanowią część dokumentacji prowadzonych zajęć, a ich posiadanie jest dla nauczycieli obowiązkowe, jeżeli tak zdecyduje dyrektor szkoły.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi nauczycielami. Dbając o wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy dyrektor szkoły ma prawo nałożenia na nauczycieli obowiązku sporządzania i przechowywania określonej dokumentacji zajęć (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty). Przepisy prawa oświatowego nie wyszczególniają rodzajów dokumentów opracowywanych przez nauczycieli, lecz do najczęściej wymaganych należą konspekty i scenariusze zajęć.

Konspekty i scenariusze zajęć – obowiązkowe dokumenty w szkole

 

Konspekty i scenariusze prowadzanych zajęć są dla nauczycieli podstawowym rodzajem dokumentacji dotyczącej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Z tego powodu dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego często oczekuje przedłożenia ich do wglądu. Tego rodzaju dokumenty w szkole zwykle są sprawdzane w ramach hospitacji, ale prawo oświatowe nie wskazuje, w jakich okolicznościach dyrektor szkoły może poprosić o ich okazanie. Dla nauczycieli oznacza to, że na każde zajęcia powinni mieć przygotowany konspekt, ponieważ dyrektor może poprosić o jego przedstawienie.

Nauczyciel stażysta – konspekty pod kontrolą opiekuna

Konspekty i scenariusze zajęć są zawsze przygotowywane przez nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na nauczyciela kontraktowego. Wynika to z faktu, iż swoje plany na zajęcia zwykle konsultują z opiekunem, który wymaga wersji pisemnej w postaci konspektu. Warto jednak pamiętać, że dyrektor szkoły może zobowiązać do opracowywania takich dokumentów wszystkich nauczycieli – nie tylko stażystów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33409 )
Array ( [docId] => 33409 )