Dowóz uczniów do szkoły a obowiązek zabierania ich spod domu

Data: 15-12-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy obowiązek organizowania dowozu dla dzieci, jeżeli spełniają określone wymagania. Wątpliwości budziło, czy uczniowie muszą być zabierani spod domów. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że nie jest to konieczne.

Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły lub przedszkola dla dzieci, które spełniają następujące warunki:

  • droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km,
  • droga dziecka uczącego się w klasach I-IV z domu do szkoły w której obwodzie mieszka przekracza 3 km,
  • droga dziecka uczącego się w klasach V-VI i gimnazjum z domu do szkoły w obwodzie której mieszka przekracza 4 km,
  • niezależnie od odległości z domu do szkoły w przypadku uczniów niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnych ruchowo lub upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
    (art. 14a ust 3 i ust. 4, art. 17 ust. 2, ust. 3 i ust. 3a ustawa o systemie oświaty).
Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje jednak precyzyjnie, czy dowóz musi oznaczać odbieranie ucznia spod domu, czy jest możliwe zorganizowanie tzw. punktów zbiorczych.

Problem interpretacyjny został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 9 grudnia 2013 r. (I OPS 3/13). Sąd uznał, że autobus może zabierać uczniów z jednego, wyznaczonego przez gminę miejsca. Gmina może zadecydować, że wszyscy uczniowie będą dojeżdżać do szkoły z tego samego miejsca, do którego muszą dotrzeć we własnym zakresie.

Warto zaznaczyć, że w przypadku zastosowania takiego rozwiązania, za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i z punktu zbiorczego odpowiadają rodzice, a nie gmina lub dyrektor szkoły do której dowożone są dzieci.

Źródło: uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2013 r. (I OPS 3/13).

Podstawa prawna: art. 14a ust 3 i ust. 4, art. 17 ust. 2, ust. 3 i ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33407 )
Array ( [docId] => 33407 )

Array ( [docId] => 33407 )