Dokumenty w szkole – zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela

Data: 03-06-2015 r.

Dyrektor szkoły wydający zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela zwraca uwagę, aby wydawane dokumenty w szkole zwierały informacje wymienione w rozporządzeniu. Nieprawidłowo wystawione zaświadczenie może wiązać się z utrudnieniami dla nauczycieli ubiegających się o awans.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na awans nauczyciela wymaga załączenia do wniosku dokumentacji określonej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jednym z dokumentów jest zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela – rozporządzenie szczegółowo wymienia, jakie informacje muszą zawierać dokumenty w szkole wydawane przez dyrektora. Przedłożenie zaświadczenia jest dla nauczycieli obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia procedury.

Zaświadczenie dyrektora szkoły

 

Zaświadczenie o odbyciu stażu przez nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela musi zawierać informacje o:

  • zatrudnieniu nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
  • dacie nawiązania stosunku pracy
  • Informację o stanowisku, jakie zajmuje nauczyciel (np. nauczyciel języka angielskiego)
  • dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia stażu
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
  • dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego i dacie jej dokonania – jeżeli nauczyciel w trakcie stażu zmienił mniejsze zatrudnienia, dyrektor szkoły w zaświadczeniu zamieszcza także informację o ocenie za okres stażu w poprzednim miejscu zatrudnienia

(§ 9 ust. 2 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Dokumenty w szkole muszą być podpisane przez dyrektora

Dyrektor szkoły podpisuje i opatruje pieczęcią wszystkie wydawane przez siebie dokumenty w szkole. Ma to istotne znaczenie dla nauczycieli – niedopatrzenie może stanowić przyczynę zakwestionowania składanej przez nich dokumentacji i wstrzymania procedury związanej z podjęciem postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na awans nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37282 )
Array ( [docId] => 37282 )