Dokumenty w szkole – zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela

Data: 03-06-2015 r.

Dyrektor szkoły wydający zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela zwraca uwagę, aby wydawane dokumenty w szkole zwierały informacje wymienione w rozporządzeniu. Nieprawidłowo wystawione zaświadczenie może wiązać się z utrudnieniami dla nauczycieli ubiegających się o awans.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na awans nauczyciela wymaga załączenia do wniosku dokumentacji określonej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jednym z dokumentów jest zaświadczenie o odbyciu stażu na awans nauczyciela – rozporządzenie szczegółowo wymienia, jakie informacje muszą zawierać dokumenty w szkole wydawane przez dyrektora. Przedłożenie zaświadczenia jest dla nauczycieli obligatoryjnym warunkiem rozpoczęcia procedury.

Zaświadczenie dyrektora szkoły

Zaświadczenie o odbyciu stażu przez nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela musi zawierać informacje o:

 • zatrudnieniu nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć
 • dacie nawiązania stosunku pracy
 • Informację o stanowisku, jakie zajmuje nauczyciel (np. nauczyciel języka angielskiego)
 • dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia stażu
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego
 • dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego i dacie jej dokonania – jeżeli nauczyciel w trakcie stażu zmienił mniejsze zatrudnienia, dyrektor szkoły w zaświadczeniu zamieszcza także informację o ocenie za okres stażu w poprzednim miejscu zatrudnienia

(§ 9 ust. 2 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Dokumenty w szkole muszą być podpisane przez dyrektora

Dyrektor szkoły podpisuje i opatruje pieczęcią wszystkie wydawane przez siebie dokumenty w szkole. Ma to istotne znaczenie dla nauczycieli – niedopatrzenie może stanowić przyczynę zakwestionowania składanej przez nich dokumentacji i wstrzymania procedury związanej z podjęciem postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na awans nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37282 )
Array ( [docId] => 37282 )

Array ( [docId] => 37282 )