Wymagania jakościowe wobec przedszkoli określone w nowym rozporządzeniu

Data: 01-06-2015 r.

W nowym roku szkolnym tak jak dotychczas przedszkole będzie musiało spełnić 12 wymagań, które skontroluje kuratorium. Dotychczas były one jednak określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, a od 1 września uzyskają rangę osobnego aktu prawnego.

Wymagania wobec szkół i placówek oświatowych zostały opracowane na dwóch poziomach, podstawowym i wysokim. Przedszkole, które nie spełni wymagań na podstawowym poziomie, dotyczących efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych, w ciągu 3 lat zostanie ponownie poddane badaniu spełnienia wymagań, którego dokona kurator oświaty.

 

Wymagania będą – obok podstawy programowej – drugim ważnym dokumentem programowym przedszkola, wyznaczającym kierunki jego rozwoju. Ich spełnianie będzie obowiązkiem placówki, dlatego dyrektor powinien zadbać, aby kadra pedagogiczna dobrze je znała i realizowała według przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie:

  1. dotychczasowe wymaganie: Respektowane są normy społeczne zostało rozszerzone o aspekt dotyczący kształtowania postaw wychowanków;

  2. zapis dotyczący realizowania działań antydyskryminacyjnych został przeniesiony z wymagania 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji do wymagania 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i polegają przede wszystkim na przesunięciu w charakterystykach poszczególnych wymagań niektórych działań z poziomu podstawowego na wysoki lub odwrotnie. Przesunięcia te wynikają z dotychczasowych doświadczeń i analizy wyników ewaluacji.

Wymagania wskazane w rozporządzeniu dotyczą również przedszkoli niepublicznych.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (projekt z 2 kwietnia 2015 r., wersja skierowana do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych).

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37252 )
Array ( [docId] => 37252 )