Doradztwo edukacyjno-zawodowe nie powinno być zadaniem dla nauczycieli

Data: 04-04-2013 r.

Minister zdrowia opiniując projekt rozporządzenia w sprawie zasad na jakich ma być udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna zwraca uwagę, że doradztwo zawodowe nie jest zadaniem właściwym dla nauczycieli. Dyrektor szkoły powinien kierować uczniów do poradni z którą współpracuje szkoła.

Projektowane w zmiany w przepisach, jakim na zostać poddana pomoc psychologiczno-pedagogiczna zakładają, że w placówkach, gdzie nie ma doradcy zawodowego, uczniom doradzać będą nauczyciele.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być świadczona przez wykwalifikowane osoby

Udzielanie pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest zadaniem, za które powinny odpowiadać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W związku z tym minister zdrowia stwierdza, że nie jest to zadanie dla nauczycieli nieposiadających właściwego przygotowania. Jeżeli w szkole nie ma doradcy zawodowego, dyrektor szkoły powinien kierować uczniów do podmiotu z którym współpracuje, kiedy uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Doradztwo zawodowe prowadzone przez nauczycieli może okazać się szkodliwe dla uczniów podejmujących decyzje o dalszej drodze edukacyjnej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być inicjowana przez pielęgniarkę

Opiniując projektowane przepisy minister zdrowia zwrócił uwagę, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być inicjowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania lub higienistkę szkolną, co byłoby realnym niesieniem pomocy dla nauczycieli. Nie jest to krytyka proponowanego przez MEN ograniczania formalności, lecz sugestia jeszcze usprawnienia działań.

Za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy, którzy podejmują decyzje o konieczności podejmowania dalszych kroków. Właściwa pomoc psychologiczno-pedagogiczna musi być jednak udzielana przez wykwalifikowanych specjalistów i nie zawsze może być zadaniem dla nauczycieli przedmiotowych.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30114 )
Array ( [docId] => 30114 )