Siedmiolatek nie powinien sam wychodzić ze szkoły

Data: 22-03-2013 r.

Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dziecko, które nie ukończyło siedmiu lat, nie może poruszać się po drodze bez opieki. Dyrektor szkoły nie powinien zgadzać się na samodzielny powrót dziecka do domu, jeżeli nie ma ono zapewnionej opieki– może zapewnić ją rodzeństwo, pod warunkiem, że ma co najmniej dziesięć lat.

Nierzadko dla dyrektora szkoły oraz dla nauczycieli problematyczne jest pozostawanie dziecka w szkole dłużej, niż przewiduje jego plan zajęć, szczególnie jeżeli w szkole nie stworzono świetlicy. Dyrektor szkoły nie ma prawnych podstaw, by odesłać dziecko do domu, w niektórych przypadkach ma wręcz obowiązek zatrzymania ucznia w szkole, dopóki nie zgłosi się po niego opiekun.

Samodzielnie na drodze po skończeniu siedmiu lat

Dziecko, które nie skończyło siedmiu lat, nie może samo poruszać się po drodze i musi mieć zapewnioną opiekę osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1 Ustawa prawo o ruchu drogowym). Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może pozwolić, by dziecko sześcioletnie (lub młodsze) samo opuściło teren szkoły. Do momentu, w którym nie zgłosi się po nie odpowiednia osoba, obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie mu opieki. Opieka nad uczniem, który nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły jest także obowiązkiem dla nauczycieli niepełniących funkcji kierowniczych, zobowiązuje ich do tego Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły powinien domagać się pisemnej zgody rodziców na odbiór dziecka

Zarówno dyrektor szkoły jak i nauczyciele, mogą wyrazić zgodę na opuszczenie terenu szkoły przez dziecko, po które zgłosi się opiekun. Jednak, jeżeli nie są to rodzice lub opiekunowie prawni, dyrektor szkoły powinien domagać się pisemnej zgody na odbiór ucznia przez tę osobę. Pismo będzie dla nauczycieli opiekujących się dzieckiem jednoznaczną informacją, iż wiedzą, kto przejmuje nad nim opiekę.

 

Rodzice powinni dostarczyć do dyrektora szkoły pismo również w sytuacji, kiedy przekazali tę informację drogą ustną. Zarówno dla dyrektora szkoły jak i dla nauczycieli jest to ważne w razie zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu dziecka w drodze ze szkoły do domu. Wówczas rodzice bądź prawni opiekunowie, którzy nie wyrazili pisemnej zgody na odbiór dziecka przez inną osobą niż oni sami (np. rodzeństwo) mieliby podstawy do wystąpienia przeciwko szkole.

Zgoda dyrektora szkoły na wyjście siedmiolatka

Teoretycznie dyrektor szkoły nie będzie odpowiadał za dziecko, które ma skończone siedem lat i opuściło teren szkoły. Należy jednak pamiętać, że rodzice i opiekunowie często zwracają się do nauczycieli oraz dyrektora szkoły z prośbą o to, by dziecko nie oddalało się samo. Dyrektor szkoły powinien zastosować się do tej prośby, a także poprosić o pisemną informację o tym, kto będzie odbierał ucznia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 105 poz. 908 z późn. zm) art. 43 ust. 1,
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 6 pkt. 1.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i SportuZ dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 5 poz. 69 z późn. zm.).


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30113 )
Array ( [docId] => 30113 )