Dyrektor kontroluje realizację podstawy programowej

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 14-04-2015 r.

Żaden akt prawny nie określa zasad monitorowania realizacji podstawowy programowej. Nie istnieją również gotowe narzędzia służące realizacji tego obowiązku. Sposób, częstotliwość i zakres monitorowania mogą być wypracowane wspólnie z nauczycielami, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.

 1. dyrektor szkoły odpowiada za:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej na etapie planowania, realizacji i badania efektów kształcenia – zagadnienia z tym związane powinny być zawarte w planie nadzoru;

  • zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania;

  • dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania spełniających wymogi podstawy programowej;

  • opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole. Dyrektor odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

  • podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych czy materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym;

 2. nauczyciel odpowiada za:

  • decydowanie o zakresie przestrzeni przedmiotowej, którą wykorzysta do osiągnięcia danego wymagania narzuconego podstawą programową;

  • dążenie do utrwalenia i doskonalenia umiejętności, które uczeń opanował na wcześniejszym etapie edukacyjnym z danego przedmiotu;

  • kształtowanie u ucznia umiejętności określonych wymaganiami na danym etapie edukacyjnym;

  • wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji narodowej lub materiału edukacyjnego i materiału ćwiczeniowego – z zastrzeżeniem, że w szkołach, w których ten sam przedmiot jest nauczany przez więcej niż jednego nauczyciela w kilku oddziałach klasowych, należy wybrać jeden podręcznik dla każdej z tych klas;

  • wybór lub opracowanie programu nauczania zgodnego z podstawą programową, przedstawienie go dyrektorowi i wnioskowanie o jego dopuszczenie;

  • rzetelna realizacja zadań związanych ze sferą wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.

Liczba obszarów monitorowania i działań z tym związanych jest duża, ale nie wszystkie muszą być poddane monitorowaniu w tym samym okresie. Warto zastanowić się, co z punktu widzenia danej szkoły sprawia najwięcej problemów, dokonać selekcji obszarów i zaplanować w ich obrębie działania. W tym celu przyda się wiedza, o tym że:

 1. monitoring ilościowy analizuje:

 • zgodność minimalnej liczby godzin prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania,

 • frekwencję uczniów,

 • liczbę olimpijczyków,

 • liczbę uroczystości szkolnych,

 • liczbę wycieczek,

 • liczbę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań itp.

 1. monitoring jakościowy analizuje:

 • oceny śródroczne i roczne,

 • testy, sprawdziany,

 • wyniki egzaminów próbnych,

 • egzaminy zewnętrzne,

 • pozaszkolną aktywność uczniów,

 • oddziaływania wychowawcze.

 1. monitoring organizacyjny analizuje wypełnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36915 )
Array ( [docId] => 36915 )

Array ( [docId] => 36915 )