O zasadach usprawiedliwiania nieobecności decyduje dyrektor szkoły

Data: 09-04-2015 r.

Przyjęte w szkole zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów ustala dyrektor szkoły. Jeżeli dokumenty w szkole będą uwzględniały dokumenty w szkole, to zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców oraz pełnoletnich uczniów reguły te będą jasne.

Obowiązujące regulacje prawa oświatowego nie zawierają wytycznych dla nauczycieli w zakresie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Takie zasady powinny określać dokumenty w szkole, za opracowanie i wdrożenie odpowiedzialny jest dyrektor szkoły oraz rada pedagogiczna, której jest on przewodniczącym.

Zasady usprawiedliwiania dobrze jest określić w statucie

Dyrektor szkoły powinien dążyć do ograniczenia liczby dokumentów określających reguły postępowania dla uczniów i rodziców oraz dla nauczycieli. W związku z tym zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności najlepiej jest uwzględnić w statucie – takie dokumenty w szkole są dostępne wszystkim uczniom i organom szkoły. Dyrektor szkoły musi jednak pamiętać, że wszystkie zmiany w statucie trzeba konsultować z radą pedagogiczną, która przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki (art. 42 ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Wytyczne dla nauczycieli obserwujących nadmierną absencję

Dokumenty w szkole powinny zawierać również wytyczne dla nauczycieli, którzy zaobserwują nadmierną absencję ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych. Częste nieobecności ucznia, nawet jeżeli zostały usprawiedliwione przez rodziców bądź opiekunów mogą stanowić niepokojącą informację o zaniedbaniach w zakresie wywiązywania się z obowiązku szkolnego o którym mówi art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Dyrektor szkoły jest uprawniony do określenia limitu nieobecności, które mogą być usprawiedliwione przez rodziców lub opiekunów – jego przekroczenie powinno być dla nauczycieli informacją wskazującą na konieczność powiadomienia dyrektora szkoły oraz odpowiednich organów.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36896 )
Array ( [docId] => 36896 )