Dyrektor szkoły nie musi informować nauczyciela o zgłoszeniu dyscyplinarnym

Data: 12-04-2015 r.

Karta Nauczyciela nie zobowiązuje dyrektora szkoły do poinformowania nauczyciela o składanym w jego sprawie zgłoszeniu do rzecznika dyscyplinarnego. Dyrektor szkoły składa zawiadomienie w przypadku uznania, że doszło do uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wymienionym Karcie Nauczyciela.

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują dla dyrektora szkoły obowiązku informowania nauczyciela o tym, że składane jest zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. Złożenie zawiadomienia nie jest równoznaczne ze wszczęciem prac komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. Karta Nauczyciela wskazuje, że komisja wszczyna prace na wniosek rzecznika dyscyplinarnego (art. 80 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie musi informować o zgłoszeniu

 

Zgłoszenie możliwości uchybienia godności zawodu nauczyciela bądź niewywiązywania się z obowiązków, które dla nauczycieli przewiduje Karta Nauczyciela nie stanowi automatycznego wszczęcia procedury postępowania dyscyplinarnego. W związku z tym dyrektor szkoły nie musi informować nauczyciela o tym, że złożył zawiadomienie do rzecznika. Nie istnieje zatem podstawa możliwości zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie niedopełnienia wymaganych formalności.

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

W związku z tym, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, dyrektor szkoły nie powinien zawieszać nauczyciela w pełnieniu obowiązków do momentu wszczęcia tego postępowania. Karta Nauczyciela pozwala jednak na zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach niecierpiących zwłoki (art. 83 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Ponadto należy pamiętać, że zawieszenie jest przewidziane dla nauczycieli oskarżonych o naruszenie praw i dobra dziecka oraz,  gdy ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 ust 1 i ust. 1a Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36913 )
Array ( [docId] => 36913 )