Dyrektor musi zasięgnąć przynajmniej opinii kuratorium oświaty

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-06-2015 r.

Pełnienie nadzoru pedagogicznego, awans zawodowy i przyznanie nagród nauczycielom to nie jedyne sytuacje, gdy dyrektor konsultuje z kuratorium oświaty swoje decyzje. Zdanie kuratora potrzebne jest także w sprawach dotyczących np. innowacji w szkole czy łączenia szkół w zespół.

Dyrektor szkoły w wielu sytuacjach musi się liczyć z opinią lub zgodą kuratorium na podejmowane działania. Należą do nich m.in. sytuacje, takie jak uzyskanie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji w szkole publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

Podobnie musi postąpić dyrektor przedszkola, aby  uzyskać zgodę na zatrudnienie w przedszkolu publicznym osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Bez zgody kuratora dyrektor nie zdoła przenieść ucznia do innej szkoły. To on zdecyduje o uchyleniu statutu szkoły lub niektórych jego postanowień.

Natomiast opinia kuratora oświaty jest niezbędna podczas procedury uzyskania zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej lub gimnazjum, a ponadto podczas oceny działalności oddziału międzynarodowego w postępowaniu o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie takiego oddziału.

Kurator opiniuje także przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej.

Zdanie kuratora ma także znaczenie w procedurze odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37336 )
Array ( [docId] => 37336 )