Film w szkole – dyrektor szkoły musi pamiętać o prawach autorskich

Data: 09-06-2015 r.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do kontrolowania legalności pomocy dydaktycznych, z których w ramach zajęć korzystają nauczyciele. Korzystanie z utworów objętych prawami autorskimi nie zawsze jest możliwe – dla nauczycieli przepisy bywają jednak niejasne.

Samodzielnie skopiowane filmy nie zawsze mogą być pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, natomiast dyrektor szkoły często nie ma kontroli nad materiałami wykorzystywanymi podczas lekcji. Dyrektor powinien wskazać nauczycielom, które utwory mogą być przez nich swobodnie odtwarzane, a które mogą być przedstawiane jedynie we fragmentach.

 

Obowiązki dyrektora szkoły wynikają ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli (art. 35 ust. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty).

Kopia sporządzona przez nauczyciela – tylko fragmenty

Zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów dydaktycznych można wykorzystywać fragmenty utworów, których kopie sporządzono samodzielnie (art. 27 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W praktyce dla nauczycieli oznacza to, że nie powinni w czasie lekcji odtwarzać w całości filmów, które nagrali lub ściągnęli z internetu. Takie wykorzystanie nagrań stanowi naruszenie prawa i powinno być zabronione przez dyrektora szkoły.

Pomoce dydaktyczne z biblioteki szkolnej

Przepisy nie zabraniają odtwarzania nagrań, które zostały rozpowszechnione za zgodą twórców i zakupione przez dyrektora szkoły – korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej jest w pełni dozwolone dla nauczycieli (art. 28 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Aktualizowanie zasobów szkolnych wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, który powinien udostępniać nauczycielom możliwie najwyższej jakości pomoce dydaktyczne. Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów jest realizowany w ramach dysponowania  środkami określonymi w planie finansowym szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawa o systemie oświaty).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37295 )
Array ( [docId] => 37295 )