Nauczyciele nie powinni zabierać dzienników lekcyjnych do domu

Data: 13-06-2015 r.

Dyrektor szkoły nie powinien wyrażać zgody na to, aby nauczyciele zabierali dzienniki lekcyjne do domu. Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli czas na wykonywanie obowiązków związanych z uzupełnianiem dokumentacji  przebiegu nauczania.

Dyrektor może zabronić nauczycielom wynoszenia dzienników lekcyjnych poza teren szkoły. Wszystkie obowiązki związane z uzupełnianiem dokumentacji powinny być wykonywane w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Dyrektor może zobligować ich do realizowania tych zadań w miejscu pracy.

 

Za naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych osobowych dyrektor szkoły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności – jeżeli z jego winy nastąpi zabranie przez osobę nieuprawnioną, uszkodzenie lub zniszczenie dokumentów, grozi mu kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności (art. 52 ustawa o ochronie danych osobowych).

Za dokumentację przebiegu nauczania odpowiada dyrektor szkoły

Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania spoczywa na dyrektorze szkoły, który ma obowiązek zabezpieczania jej przed dostępem osób nieuprawnionych bądź zniszczeniem (§ 27 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Dla nauczycieli jasne powinno być, że dane zawarte w dzienniku lekcyjnym podlegają ochronie jako  dane osobowe, dlatego dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia ich ochrony poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W szczególności do jego obowiązków należy zabezpieczenie dokumentacji przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. Takie zabezpieczenie nie będzie możliwe, kiedy dzienniki znajdą się poza terenem szkoły.

Karta Nauczyciela przewiduje czas na pracę z dokumentacją

Uzupełnianie dokumentacji przebiegu nauczania powinno być realizowane w czasie, który nauczyciele spędzają w miejscu pracy. Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli zatrudnionych na pełen etat 40-godzinny tydzień pracy (art. 42 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do tego, aby zadania dotyczące prowadzenia dokumentacji były realizowane w czasie i miejscu przez niego wskazanym.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37307 )
Array ( [docId] => 37307 )