Dyrektor szkoły działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez wójta

Autor: Patryk Kuzior
Data: 13-02-2015 r.

Organ prowadzący może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawach związanych z realizacją zawartych przez gminę umów np. dotyczących dowozu dzieci do szkół.

Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej działa w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez przełożonego, którym jest wójt. Pełnomocnictwo to może mieć charakter ogólny, co w świetle art. 98 Kodeksu cywilnego oznacza umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest natomiast pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga upoważnienia do poszczególnej czynności.

 

Gmina może kierownikowi jednostki organizacyjnej udzielić pełnomocnictwa dotyczącego spraw związanych z realizacją umów. Nie ma znaczenia czy umowa związana jest z działaniem jednej szkoły, czy większej ich liczby, bo i tak stroną takiej umowy z punktu widzenia prawa cywilnego jest gmina a nie szkoła. Jest to konsekwencja braku osobowości prawnej jednostki organizacyjnej i działania kierownika w ramach osobowości prawnej gminy.

Wójt może również ustanowić kierownika jednostki organizacyjnej pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Także na gruncie postępowania cywilnego i egzekucyjnego kierownik jednostki organizacyjnej może być pełnomocnikiem gminy jako osoby prawnej.

Organ prowadzący może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa np. w sprawie realizacji umowy dotyczącej dowozu uczniów do szkół. Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa może skutkować odpowiedzialnością względem zwierzchnika służbowego, którym jest wójt.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36568 )
Array ( [docId] => 36568 )