Dyrektor szkoły nie dokonuje oceny kwalifikacji nauczyciela

Data: 17-08-2014 r.

Dyrektor szkoły nie jest upoważniony do dokonywania merytorycznej oceny kwalifikacji nauczyciela kandydującego na wolne stanowisko w szkole Zgodnie z orzeczeniem WSA, dyrektor szkoły może jedynie zweryfikować akt nadania stopnia awansu zawodowego. Karta Nauczyciela nie daje w tym zakresie żadnych dodatkowych uprawnień.

Wyrok WSA w Warszawie jednoznacznie wskazuje, że dyrektor szkoły podejmując decyzję o zatrudnieniu nauczyciela, podczas oceny spełniania kwalifikacji ma prawo do zweryfikowania czy nauczyciel ten legitymuje się aktem nadania stopnia awansu zawodowego. Przepisy prawa oświatowego, w tym Karta Nauczyciela nie przewidują dla dyrektora szkoły dodatkowych uprawnień związanych z merytoryczną oceną kwalifikacji kandydata na stanowisko nauczycielskie.

Dyrektor szkoły dokonuje formalnej weryfikacji kwalifikacji

Karta Nauczyciela uprawnia Dyrektora szkoły do dokonania formalnej weryfikacji kwalifikacji posiadanych przez nauczyciela ubiegającego się o stanowisko. Zgodnie z art. 11 ustawy dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy na zasadach adekwatnych do posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji i zgodnie z posiadanym przez niego stopniem awansu zawodowego. W związku z tym do obowiązków dyrektora szkoły należy zapoznanie się z dokumentacją wskazującą na posiadanie kwalifikacji do objęcia stanowiska. Karta Nauczyciela nie uprawnia jednak dyrektora szkoły do tego, by dokonywać merytorycznej oceny kwalifikacji nauczyciela.

Stopień awansu zawodowego określa warunki zatrudnienia

Wiedza o stopniu awansu zawodowego jest niezbędna w celu określenia, czy nauczyciel zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy w oparciu o akt mianowania (art. 11 Karta Nauczyciela). W związku z tym dyrektor szkoły ma prawo wymagać od każdego kandydata przedłożenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Źródło:

Wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2014 r. (II SA/Wa 1263/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35525 )
Array ( [docId] => 35525 )