Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola

Data: 08-04-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty nie narzuca terminu, w jakim dyrektor przedszkola musi dopuścić program wychowania przedszkolnego. W gestii dyrektora przedszkola leży także podjęcie decyzji o tym, w jakiej formie program zostanie dopuszczony – nie ma konieczności wydawania w tej sprawie decyzji.

Program wychowania przedszkolnego jest przedstawiany dyrektorowi przedszkola przez zespół nauczycieli – dyrektor przedszkola dopuszcza go po  zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (art. 22a ust. 1 i ust. 4 ustawa o systemie oświaty). Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje jednak na konkretny termin, w którym program musi zostać dopuszczony, choć ma to znaczenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Ustawodawca nie narzuca również formy dopuszczenia – dyrektor przedszkola może, ale nie musi wydać w tej sprawie.

Ustawa o systemie oświaty nie narzuca terminu dopuszczenia

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że program wychowania przedszkolnego dopuszcza się po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – nie jest to jednak określenie konkretnego terminu, a jedynie wskazanie, że program nie może być dopuszczony bez zaopiniowania. Należy zauważyć, że termin dopuszczenia programu może być istotny dla nauczycieli – program wymaga przygotowania odpowiednich konspektów, scenariusz i pomocy dydaktycznych. Dyrektor przedszkola nie powinien zatem przedłużać procedury dopuszczenia.

O formie dopuszczenia decyduje dyrektor przedszkola

Mniej istotna dla nauczycieli jest forma dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego. W związku z tym, że ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, w jakiej formie odbywa się dopuszczenie, dyrektor przedszkola może odnotować na wniosku o dopuszczenie adnotację „dopuszczam do użytku” wraz z datą i czytelnym podpisie, które dla nauczycieli są potwierdzeniem, że od początku roku szkolnego mogą realizować program.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36889 )
Array ( [docId] => 36889 )